احتمال نامزد شدن روسیه برای میزبانی المپیک 2028

احتمال نامزد شدن روسیه برای میزبانی المپیک 2028
الکساندر ژرکف، رییس کمیته‌ المپیک روسیه اعلام کرد که احتمال نامزد شدن روسیه برای میزبانی المپیک 2028 وجود دارد. این‌ در حالی است که بسیاری از کشورها به میزبانی‌های اخیر روسیه اعتراض کرده‌اند.