الجریده : عربستان خواسته های ایران را در مورد حج پذیرفته است

الجریده : عربستان خواسته های ایران را در مورد حج پذیرفته است
نشریه الجریده کویت در گزارشی با اشاره به سفر هیاتی عالی رتبه از سازمان حج و زیارت ایران به عربستان برای مذاکره با مسئولان این کشور بر سر پرونده حج، از احتمال بالای دستیابی به توافق مشترک میان طرفین و ارائه تسهیلات به زوار ایرانی خبر داد.