آسوشیتد پرس منتشر کرد

شروط 13گانه کشورهای عربی برای قطر

شروط 13گانه کشورهای عربی برای قطر
آسوشیتد پرس لیست 13گانه شروط کشورهای عربی برای قطر را که شامل قطع روابط با ایران و لزوم برچیدن پایگاه نظامی ترکیه است، منتشر کرد.

روایت روزنامه کروات از چرایی ترس عربستان از ایران

روایت روزنامه کروات از چرایی ترس عربستان از ایران
چرني ليست، روزنامه معتبر و سراسري كرواسي درشماره اخيرخود مقاله اي به قلم آقاي "روبرت بوبالو" تحليلگر ومسئول بخش سياست خارجي اين روزنامه، با تيتر "پيشي گرفتن ايران از عربستان در همه زمينه ها، باعث ترس عربستان از ايران شده است" منتشر کرد.