قاتل سفیر روسیه در آنکارا به دنبال کشتن سفیر آمریکا هم بوده

قاتل سفیر روسیه در آنکارا به دنبال کشتن سفیر آمریکا هم بوده
روزنامه ترکیه‌ای ملیت گزارش داد که قاتل سفیر روسیه در آنکارا، قبل از انجام این جنایت در اینترنت به دنبال اطلاعاتی درخصوص سفیر آمریکا نیز گشته بود و بازرسان براین باورند که وی برای قتل سفیر آمریکا نیز برنامه‌ریزی کرده بود.