اردوغان: تصمیم نداریم در سوریه بمانیم

اردوغان: تصمیم نداریم در سوریه بمانیم
رئیس‌جمهور ترکیه با تکذیب اخبار مبنی بر اینکه کشورش برای حفظ حضور نظامی خود در سوریه برنامه‌ریزی می‌کند تاکید کرد که ارتش ترکیه پس از پایان عملیات سپر فرات از اراضی سوریه عقب‌نشینی خواهد کرد.
المانیتور:

اردوغان به این 3 دلیل این روزها به شدت ضدایران شده است

اردوغان به این 3 دلیل این روزها به شدت ضدایران شده است
صدها سال است که از سال 1639 و پیمان قصر شیرین میگذرد. ترکیه و ایران در این پیمان قاعده همزیستی مسالمت آمیز و عدم دخالت های سیاسی و تاثیر رقابت های منطقه ای بر روابط اقتصادی شان را مورد تاکید قرار داده اند. هر دو طرف استاد عبور از آستانه های بحرانی روابط شان هستنند. اما...