مخالفت شهردار لندن با سفر ترامپ به انگلیس

مخالفت شهردار لندن با سفر ترامپ به انگلیس
صادق خان شهردار لندن سیاست‌های دولت ترامپ در قبال مهاجران و پناهجویان را "بی رحمانه و شرم آور" توصیف کرد و گفت: این سیاست‌ها به این معنی هستند که او نباید اجازه سفر رسمی به انگلیس را پیدا کند.