قالیباف:واریز همه درآمدهای شهرداری‌ها به خزانه دولت یعنی انحلال شوراهای شهر

قالیباف:واریز همه درآمدهای شهرداری‌ها به خزانه دولت یعنی انحلال شوراهای شهر
شهردار تهران با اشاره به تبصره 21 بودجه سال 1396 دولت، گفت: در این تبصره همه درآمدها به جز درآمدهای بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید به خزانه دولت واریز شود، در حقیقت همه سازمان‌های اجرایی من‌جمله سازمان‌های عمومی غیردولتی مکلف هستند درآمدهای خود را به خزانه واریز کنند، این یعنی انحلال شوراهای شهرهای کل کشور.