پدر آتنا: حرف‌های قاتل آتنا دروغ است / خاطره‌های دخترم نمی‌گذارد به خانه برگردیم

پدر آتنا: حرف‌های قاتل آتنا دروغ است / خاطره‌های دخترم نمی‌گذارد به خانه برگردیم
پدر آتنا اصلانی، دختربچه ۷ ساله‌ای که توسط مردی ۴۰ ساله به قتل رسید می‌گوید آرزو داشته دخترش معلم شود. او گفته که همه حرف‌های قاتل آتنا مبنی بر انکار به قتل رساندن دخترش دروغ است و فقط زمانی رضایت می‌دهد که مُرده باشد.

رحمت‌الله حافظی: ارزان فروشی «شهروند» و «شهرآفتاب»، بدترین خاطره ام بود

رحمت‌الله حافظی: ارزان فروشی «شهروند» و «شهرآفتاب»، بدترین خاطره ام بود
رحمت الله حافظی عضو شورای شهر چهارم گفت: ارزان فروشی «شهروند» و «شهرآفتاب»، بدترین خاطره ام در شورای چهارم بود نمایشگاه شهر آفتاب را هزار میلیارد تومان واگذار کردند، اما حدود‌ هزار و ٦٠٠ یا‌ هزارو ٧٠٠ میلیارد تومان برای هزینه‌کرد آن مصوبه داشتند.