از بین‌رفتن احساس امنیت مردم در شهر با وقوع حادثه پلاسکو/ تراکم‌فروشی به قیمت ناایمن‌کردن پایتخت

از بین‌رفتن احساس امنیت مردم در شهر با وقوع حادثه پلاسکو/ تراکم‌فروشی به قیمت ناایمن‌کردن پایتخت
رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران گفت: حادثه پلاسکو نشان داد؛ ملاحظات ایمنی وجود ندارد و شهرداری هر طور بخواهد، اقدام به تغییر کاربری و تراکم فروشی می‌کند؛ بدون آنکه به پیامدهای ایمنی آن توجه کند.

چگونگی واگذاری مغازه‌های "نور" به کاسبان پلاسکو

چگونگی واگذاری مغازه‌های
باتوجه به اینکه پلاسکونشینان آسیب‌دیده تا چند روز دیگر در مجتمع تجاری "نور" ساکن می‌شوند، چگونگی واگذاری واحدهای تجاری مذکور به کسبه صاحب سرقفلی یا مستاجر واحدها به مسئله مهمی تبدیل شده است که به گفته رئیس اتاق اصناف، تقریبا همه پلاسکونشینان صاحب سرقفلی بوده‌اند و آنهایی که مستاجر بوده‌اند نیز قراردادشان با مالک مغازه برجاست و اکنون به مجتمع "نور" منتقل می‌شوند.