پژوهشگاه زلزله شناسی: اگردر تهران زلزله بيايد كار خاصی نمی‌توانيم انجام دهيم؛ مردم كمك كنند/ پتانسيل زلزله 7 ريشتری وجود دارد

پژوهشگاه زلزله شناسی: اگردر تهران زلزله بيايد كار خاصی نمی‌توانيم انجام دهيم؛ مردم كمك كنند/ پتانسيل زلزله 7 ريشتری وجود دارد
با توجه به ایستگاه ها و امکانات موجود امدادی، امدادگران هنگام وقوع زلزله قادرند در نهایت 200 نقطه از شهر را پوشش دهند که این امر برای شهری با این وسعت و جمعیت؛ کافی نیست.

هشدار نسبت به احتمال افسردگی ساکنان مسکن مهر

هشدار نسبت به احتمال افسردگی ساکنان مسکن مهر
مسکن مهر از یک طرف امکانات تفریحی و فرهنگی شهرهای بزرگ را ندارد و از سوی دیگر از هوای سالم، علقه‌های فرهنگی، المان‌های روستایی همچون همبستگی فامیلی، نسلی و امورات کشاورزی محروم است. لذا فضای این سایت‌ها مستعد ایجاد افسردگی ساکنان است.

خانه «سیمین و جلال» پاتوق فرهنگی می‌شود

خانه «سیمین و جلال» پاتوق فرهنگی می‌شود
ساختمان منزل به حالت اولیه خودش در زمان حیات سیمین و جلال برمیگردد و پس از بازسازی حیات این منزل را به یک کافی‌شاپ سبک تبدیل میشود تا کسانی که مایل هستند بیایند در اتاق جلال بنشینند، مطالعه کنند و مطالب خود را بنویسند و در حقیقت اینجا به یک پاتوق فرهنگی تبدیل می‌شود.