معاملات کم حجم این روزهای بورس

معاملات کم حجم این روزهای بورس
در پایان معاملات امروز دوشنبه 14 فروردین ماه 1396 ، شاخص کل بورس 32 واحد افزایش داشت و به رقم 77616 واحد رسید. در این راستا، نمادهای شیران با 16 واحد ، شبریز با 13 واحد ، بترانس با 11 واحد ، بیشترین تاثیرمثبت و رمپنا با 28 واحد ، جم با 21 واحد ، کگل با 16 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند ارزش معاملات در این بازار به رقم تقریبی 96 میلیارد تومان رسید.

آنچه امروز در بورس گذشت

آنچه امروز در بورس گذشت
در پایان معاملات امروز چهارشنبه 9 فروردین ماه 1396 ، شاخص کل بورس 36 واحد افزایش داشت و به رقم 77584 واحد رسید. در این راستا، نمادهای بترانس با 18 واحد ، پترول با 11 واحد ، مبین با 11 واحد ، بیشترین تاثیرمثبت و شتران با 6 واحد ، کگل با 5 واحد ، همراه با 5 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند ارزش معاملات در این بازار به رقم تقریبی 96 میلیارد تومان رسید.

معاملات کم حجم در بورس / ادامه رشد بازار پایه ای ها در فرابورس

معاملات کم حجم در بورس / ادامه رشد بازار پایه ای ها در فرابورس
در پایان معاملات امروز سه شنبه 8 فروردین ماه 1396 ، شاخص کل بورس 25 واحد افزایش داشت و به رقم 77548 واحد رسید. در این راستا، نمادهای پترول با 16 واحد ، اخابر با 10 واحد ، واتی با 9 واحد ، بیشترین تاثیرمثبت و فملی با 16 واحد ، خساپا با 11 واحد ، شپدیس با 10 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند ارزش معاملات در این بازار به رقم تقریبی 98 میلیارد تومان رسید.

امروز در بورس چه گذشت؟

امروز در بورس چه گذشت؟
در پایان معاملات امروز دوشنبه 7 فروردین ماه 1396 ، شاخص کل بورس 20 واحد افزایش داشت و به رقم 77523 واحد رسید. در این راستا ، نمادهای معاملاتی اخابر با 17 واحد ، وبملت با 12 واحد ، شپنا با 12 واحد، بیشترین تاثیرمثبت و همراه با 9 واحد ، فملی با 9 واحد ، فاراک با 7 واحد ، بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند . ارزش معاملات در این بازار به رقم تقریبی 83 میلیارد تومان رسید.

عدم وجود نقدینگی بورس را آزار می دهد / ادامه معاملات کم حجم

عدم وجود نقدینگی بورس را آزار می دهد / ادامه معاملات کم حجم
در پایان معاملات امروز یکشنبه 6 فروردین ماه 1396 ، شاخص کل بورس 17 واحد افزایش داشت و به رقم 77502 واحد رسید. در این راستا ، نمادهای معاملاتی مبین با 19 واحد ، اخابر با 15 واحد ، تاپیکو با 15 واحد، بیشترین تاثیرمثبت و شفن با 22 واحد ، وبملت با 20 واحد ، پارسان با 15 واحد ، بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند . ارزش معاملات در این بازار به رقم تقریبی 142 میلیارد تومان رسید.

نخستین روز بورس در سال جدید بدون ناظر گذشت / مورد عجیب رشدهای سئوال برانگیز برخی سهام ها

نخستین روز بورس در سال جدید بدون ناظر گذشت / مورد عجیب رشدهای سئوال برانگیز برخی سهام ها
در پایان معاملات امروز شنبه 5 فروردین ماه 1396 ، شاخص کل بورس 255 واحد افزایش داشت و به رقم 77485 واحد رسید. در این راستا ، نمادهای معاملاتی همراه با 57 واحد ، خودرو با 36 واحد ، رمپنا با 30 واحد، بیشترین تاثیرمثبت و فملی با 18 واحد ، شبریز با 16 واحد ، شیراز با 9 واحد ، بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند . ارزش معاملات در این بازار به رقم تقریبی 88 میلیارد تومان رسید.