دستور خاوری برای نقد کردن دهها میلیارد ال.سی گروه آریا + سند

اینکه در سه نامه مختلف، مدیران بانک ملی اعلام کنند که می توان در نقد کردن ال.سی های فوق از محل منابع اداره امور شعب، شعبه جلفا یا منطقه آزاد چابهار استفاده کرد، چه معنایی جز هماهنگی این موضوع در عالی ترین سطوح بانک ملی دارد؟ آیا کنار هم قرار دادن این نامه با نامه های فوق، چیزی جز همکاری مدیرعامل سابق بانک ملی با گروه امیرمنصور آریا معنا می دهد؟