entekhab | وب سایت انتخاب

برچسب ها - حزب توده
برچسب :

حزب توده

روایت حسین یزدی از زندانی شدنش در آلمان شرقی؛
حسین و فریدون یزدی، فرزندان دکتر مرتضی یزدی، یکی از اعضای گروه ۵۳ نفر و از مؤسسان حزب توده ایران، در اوایل دهه ۳۰ خورشیدی برای تحصیل به آلمان شرقی رفتند، حسین به اعتبار پدرش از همان آغاز مورد اعتماد رهبری حزب توده قرار گرفت و مترجم و همراه دکتر رضا رادمنش، دبیر اول حزب توده ایران شد....
کد خبر: ۵۵۷۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳


«انتخاب» ترجمه و منتشر کرد؛
اسناد حزب توده ایران در وزارت امنیت آلمان شرقی اخیرا توسط موسسه وودرو ویلسون منتشر شد. «انتخاب» ۳۱ سند موجود در مورد حزب توده را ترجمه و منتشر کرده است که لینک هر یک را در متن زیر آمده است.
کد خبر: ۵۵۷۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۳۱/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می کند.
کد خبر: ۵۵۶۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۳۰/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می‌کند.
کد خبر: ۵۵۶۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۲۹/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می‌کند.
کد خبر: ۵۵۶۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۲۸/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می‌کند.
کد خبر: ۵۵۶۰۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۹


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۲۷/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می‌کند.
کد خبر: ۵۵۵۵۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۲۶/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می‌کند.
کد خبر: ۵۵۴۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۲۵/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می‌کند.
کد خبر: ۵۵۴۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۲۱/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می کند.
کد خبر: ۵۵۳۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۲۰/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می کند.
کد خبر: ۵۵۲۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۱۹/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می کند.
کد خبر: ۵۵۲۵۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۱۸/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می کند.
کد خبر: ۵۵۱۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۱۷/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان غربی و شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می کند.
کد خبر: ۵۵۱۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۳


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۱۶/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می کند.
کد خبر: ۵۵۰۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۱۵/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می کند.
کد خبر: ۵۵۰۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۱۴/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می کند.
کد خبر: ۵۵۰۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۱۳/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می کند.
کد خبر: ۵۵۰۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۱۲/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می کند.
کد خبر: ۵۴۹۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵


اسناد وزارت امنیت آلمان شرقی در مورد ایران؛ شماره ۱۱/
«اندیشکده وودرو ویلسون» ۳۱ سند وزارت امنیت آلمان شرقی (اشتازی) را در مورد فعالیت‌های کمونیستی و ضدکمونیستی در ایران در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منتشر کرده است که عمدتا متمرکز بر حزب توده است. «انتخاب» به صورت روزانه این اسناد را منتشر می کند.
کد خبر: ۵۴۸۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴


entekhab | وب سایت انتخاب

پربازدید ها
آخرین اخبار پربحث ترین