entekhab | وب سایت انتخاب

برچسب ها - صلح
برچسب :

صلح

خلاصه، از طرف کلمانسو [نخست‌وزیر فرانسه] به عنوان رئیس کنفرانس دعوت رسیده است به دولت ایران یعنی به طهران برای وثوق‌الدوله [نخست‌وزیر] و به پاریس برای ممتازالسلطنه [وزیرمختار ایران در پاریس] برای دخول در مجمع ملل و نصرت‌الدوله هم جواب قبول داده است.
کد خبر: ۵۹۵۵۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲


مشغول لایحه خسارات شدم. محسن‌خان پسر حاجی سیاح را که خواسته بودم آمد و مطالبی را که میرزا همایون‌خان نوشته بود با او گفت‌وگو کردم. حکیم‌الدوله آمد و گفت: «امشب دکتر لگرو و رفقایش می‌آیند مهمان ما هستند، شما هم بیایید که بعد در باب کار باکتریولوژیست صحبت کنیم.» چنین کردیم.
کد خبر: ۵۹۵۳۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


نصرت‌الدوله [وزیر خارجه]... امتیازنامه راه‌آهن و متعلقات آن را که در ظرف این دو سه روز ترتیب داده برای ما خواند. در باب لایحه راجع به کنفرانس و مسئله اطبا هم مذاکره کردیم. سر شام در مسئله انحراف طبایع در امر عشق و شهوت مباحثه کردیم. اعتمادالدوله فهمید و تقریبا تصدیق کرد. اعتمادالدوله مزخرف گفت.
کد خبر: ۵۹۵۱۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


نصرت‌الدوله [وزیر خارجه] شرحی راجع به مجمع ملل و کنفرانس راجع به عمله‌جات خواسته بود که به طهران بفرستد. نوشتم و شب با وحیدالملک و انتظام‌الملک به مهمانی علیقلی‌خان رفتیم. مشاورالممالک و پسرش و احتساب‌الملک هم بودند. احتساب را برای آشپزی دعوت می‌کنند. میرزا محمودخان و عیالش هم بودند. زن میرزا محمودخان دختر قشنگ خوبی است. یک دختر فرانسوی دیگر هم بود که می‌گفتند با کمال است. شب خوش گذرانیدیم.
کد خبر: ۵۹۴۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۷


دولت ایران میسیونی به بادکوبه فرستاده که آن‌جا بین ایرانی‌ها و قفقازی‌ها بند و بست کنند و امروز از سید‌ ضیا که جزءِ آن میسیون است تلگراف رسیده دستور می‌خواهد. ما هم در این باب قبلا مذاکره کرده و خیالاتی پخته بودیم و بنا شد به طهران و بادکوبه تلگرافات بشود.
کد خبر: ۵۹۲۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷


بعدازظهر با نصرت‌الدوله و میرزا حسین‌خان و یحیی‌خان در باب لایحه‌ای که می‌خواهد به کنفرانس بدهد صحبت کردیم و بالاخره لایحه‌ای را که مسیو دو لاپرادل ترتیب داده مأخذ قرار داده اصلاحات مختصر در آن کردیم و تمام نشد و بقیه را به فردا قبل از ظهر محول کردیم.
کد خبر: ۵۹۲۱۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶


با نصرت‌الدوله [وزیر خارجه] ملاقات کردیم و در باب لایحه‌ای که به کنفرانس می‌خواهد بدهد و مخصوصا مسئله دعاوی ارضی گفت‌وگو کردیم و اطلاعاتی که از طهران و لندن داشت گفت و مشکلات این مسئله را حلاجی کردیم و بالاخره رای بر این شد که دعاوی سمت قفقاز و خراسان را مجمل و مبهم کنیم. یحیی‌خان اعتمادالدوله هم حضور داشت و عرفان‌بافی کردد.
کد خبر: ۵۹۱۲۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱


از طهران مدتی است بی‌خبرم و نگرانم. دیروز در باب مراجعت خودم به طهران گفت‌وگو کردم. [نصرت‌الدوله وزیر خارجه] گفت: «حرفی ندارم، اما سی چهل روز باید با من همراهی و کمک کنید» و از قرار معلوم می‌خواهد دلگاسیون [گروه نمایندگی] ایران را امتداد بدهد.
کد خبر: ۵۷۳۹۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۱


مسیو اودیژیه مرا به لیسه هانری کاتر که همان نزدیکی و نزدیک پانتئون است به تماشا برد. قدیما این‌جا صومعه بوده و آثار آن هنوز باقی است و آثار قدمت هم دارد. یک کتاب هم از تالیف خود به من هدیه کرد. صاحب مغازه که به ما اسباب فروخت مانند خود مسیو اودیژیه ماسون بود و ملاحظه ما را خیلی کرد.
کد خبر: ۵۷۳۴۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹


عصر علیقلی‌خان و زنش آمده ما را با اتومبیل خودشان تا سن‌کلو به گردش بردند. جای باصفایی است. بعضی چیزهایش شبیه به ورسایل [ورسای] است. محلی دارد که از آن‌جا شخص بر تمام پاریس منظر محیطی دارد... باری مراجعت کرده در شانزلیزه شام خوردیم و قدری گردش کرده منزل آمدیم. علیقلی‌خان ما را فردا شب به شام وعده گرفت.
کد خبر: ۵۷۳۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


صبح به مغازه لوور رفتم که خریدهای پریروز را انجام دهم. به مناسبت هفته انگلیسی صبح بسته بود و معلوم شد بعدازظهر باز خواهد شد. ناچار بعدازظهر رفتم و چون کفش که خریده بودم تنگ بود و پایم را خیلی اذیت می‌کرد کفش دیگر خریدم و مراجعت کردم.
کد خبر: ۵۷۳۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶


بعد از ناهار... رفتیم بعضی کارهای شخصی را به توسط ممتازالسلطنه [وزیرمختار ایران در فرانسه] و امیرخان انجام دهیم. ممتازالسلطنه نبود. امیرخان را دیدم. تلگرافی به توسط او به طهران کرده و مطالبه پول نمودیم. مزه در این است به ما می‌گویند بمانید پول می‌فرستیم و نمی‌فرستند./ من درباره کار خودم حیرانم از رد و قبول چه کنم. اما در رد جازم‌ترم و گمان نمی‌کنم بتوانم قبول کنم.
کد خبر: ۵۷۲۳۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳


مخارج ما در مهمانخانه دویم تقریبا هزار و صد فرانک شد. با آن‌که بعضی از مخارج را هم مشاور تحمل کرد و بنابراین تقریبا چیزی از دو هزار فرانکی که داشتیم نمانده و بعد از این اگر از تهران پولی نرسد باید از جیب خودمان خرج کنیم.
کد خبر: ۵۷۱۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


عصر کاغذی از ممتازالسلطنه [وزیرمختار ایران در فرانسه] رسید. نوشته بود از وزارت خارجه به من تلفون کردند که دولت ایران برای مجمع ملل ذکاءالملک [محمدعلی فروغی] و صدیق‌السلطنه و کسی دیگر که اسمش خوب معلوم نشد، ولی شبیه به احتشام‌همایون بود معین کرده‌اند. من به فکر رفتم که اگر چنین باشد تکلیف چیست. با وجود این دولت و این کیفیتی که با انگلیس پیش آمده و با این هم‌قطارها که برای من معین کرده‌اند آیا می‌توان قبول کرد؟
کد خبر: ۵۷۰۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴


مستر تلمان آمریکایی آمد. میرزا حسین‌خان را هم به او معرفی کردم. پیشنهاد می‌کند که برای ایران در آمریکا پروپاگاند [تبلیغ] کند و برای این کار سالی بیست‌وپنج هزار فرانک می‌خواهد. گفتیم پیشنهاد را کتبی کند. ما به دولت اظهار کنیم.
کد خبر: ۵۶۷۸۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲


داوطلب معلمی فلسفه که مسیو نیکو نام دارد و قدری فارسی می‌داند و شاگرد پرفسور براون بود آمد و قدری با او حرف زدم. رفیقی هم همراه داشت. هردو از فرانسه حرف زدن من تعجب کردند. بعد ما میرزا حسین‌خان در باب شرایط حرف زدند. معلوم شد توقعات زیاد دارد و مشکل است که بتوانیم کنار بیاییم.
کد خبر: ۵۶۶۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷


در خصوص حرکت و توقف در حضور جمع گفتگو کردیم و مشاور [وزیر خارجه] اظهار کرد که «مبلغی که برای ما مانده کافی برای ماندن نیست.» میرزا حسین‌خان گفت: «من حاضرم که مرخص شده به لندن بروم.» من و انتظام الملک هم گفتیم: «ما حاضریم که به طهران برویم.»
کد خبر: ۵۶۶۳۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵


بعد از ناهار به اتفاق میرزا حسین‌خان و ارباب کیخسرو به سُربُن رفتیم، برای این‌که مجلسی است که جشن اعلان جنگ را برای سال پنجم می‌گیرند. وقتی که رسیدیم ازدحام زیادی بود و جا پر شده بود و راه نمی‌دادند و مردم متغیر بودند که چرا بیش‌تر از آن‌که جا دارند بلیت می‌دهند. من زود ملتفت مطلب شده برگشتم.
کد خبر: ۵۶۵۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰


شام مشاور [وزیر خارجه] مهمان بود. مسیو پرنی هم سر شام نبود. آثار و علائم دلالت تامه دارد بر این‌که بین مشاور و مادام مورو روابط محکمه هست.
کد خبر: ۵۶۴۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


بعد از شام با مشاور و حضور ارباب در باب کار معلمین و بعد مسئله حرکت و توقف خودمان قدری مذاکره کردیم. تقریبا محرز شد که اگر تا چهار پنج روز دیگر از طهران خبر نرسید مشاور بماند و ما برویم.
کد خبر: ۵۶۴۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۴


entekhab | وب سایت انتخاب

آخرین اخبار پربحث ترین