کد خبر: ۱۵۰۴۶۱
تاریخ انتشار: ۰۹ : ۱۱ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۲

قانون پرداخت مزد شاغلان خدماتی تغییر کرد

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین دستورالعمل نظارت بر شرکت های خدماتی و پیمانکاری خبر داد و گفت: طبق مقررات جدید، پیمانکاران موظف هستند با تهیه طرح طبقه بندی مشاغل، مزد و مزایای کارگران شاغل در این بخش را در قالب ماده 49 قانون کار پرداخت کنند.

به گزارش مهر، سیدحسن هفده تن با اعلام تدوین دستورالعمل نظارت بر شرکت های خدماتی و پیمانکاری از اصلاح مقررات مربوط به نظارت بر شرکت های خدماتی و پیمانکاری خبر داد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از نیروی کار شاغل در شرکت های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی در بخش های تولیدی و صنعتی و منع تبعیض در پرداخت دستمزد برای برقراری عدالت مزدی و تساوی مزدی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان و به منظور افزایش رضایتمندی نیروی کار کشور و افزایش انگیزه کارفرمایان به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به نظارت بر شرکت های خدماتی پیمانکاری اقدام نمود.

وی افزود: براساس این دستورالعمل، پیمانکاران با هر تعداد کارگر موظفند در راستای اجرای ماده 49 قانون کار نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام و مزد مزایای آنان را براساس آن پرداخت نمایند و در صورتی که فعالیت شرکت پیمانکار مشابه فعالیت شرکت پیمان دهنده باشد و یا نسبت به ارائه خدمات عمومی به شرکت پیمان دهنده اقدام کند و کارگران پیمانکار و پیمان دهنده در کارگاه واحدی مشغول به کار بوده و شرکت پیمان دهنده دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب باشد، استفاده از طرح طبقه بندی مشاغل مصوب شرکت پیمان دهنده در مشاغل مرتبط با فعالیت پیمانکار توسط وی الزامی است.

نظرات بینندگان