کد خبر: ۱۵۰۴۶۹
تاریخ انتشار: ۵۱ : ۱۰ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۲

جزییات تورم بهمن ماه/ افزایش بهای 11 گروه کالایی

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

بررسی تورم 12 گروه کالایی در بهمن ماه سال جاری نشان می‌دهد قیمت 9 گروه کالایی نسبت به دی ماه از افزایش برخوردار شده است.

به گزارش ایسنا، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1392 به عدد 184.3 رسید که نسبت به دی ماه 0.4 درصد افزایش برخوردار شد.

بر این اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بهمن 92 نسبت به ماه مشابه در سال 91 (تورم نقطه به نقطه) 22.8 درصد افزایش یافته است همچنین نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 92 نسبت به 12 ماهه منتهی به بهمن 91، 36.7درصد اعلام شده است.

خوراکی‌ها و آشامیدنیها

بر این اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهمن ماه نسبت به دی ماه از افزایش 0.1 درصدی برخوردار شده است اما تورم نقطه به نقطه در این گروه به 25.2 درصد رسیده است.

دخانیات

بر این اساس در گروه دخانیات نیز این شاخص نسبت به ماه گذشته، 0.2درصد کاهش یافته است، که نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه 5.4 درصد اعلام شده است.

پوشاک و کفش

شاخص بهای کالاها و خدمات در گروه پوشاک و کفش از افزایش 0.9 درصدی نسبت به ماه گذشته برخوردار شده است، این شاخص در بهمن ماه سال 92 نسبت به ماه مشابه در سال 91 (تورم نقطه به نقطه) 31.2 درصد افزایش یافته است.

مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها

در این گروه شاخص تورم بر اساس سال پایه 1390 نسبت به دی ماه از افزایش 0.6 درصدی و نسبت به بهمن ماه سال گذشته از افزایش 20.3درصدی برخوردار شده است.

اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نیز در بهمن ماه نسبت به دی ماه 0.1 درصد رشد کرده است.تورم نقطه به نقطه نیز در این گروه 26.4 درصد اعلام شده است.

بهداشت و درمان

در این گروه این شاخص نسبت به دی ماه 0.6 درصد و نسبت به دیماه سال گذشته 34.4 درصد افزایش یافته است.

حمل و نقل

این شاخص نسبت به دیماه 1.3 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه 1.3 درصد اعلام شده است.

ارتباطات

در گروه ارتباطات این شاخص نسبت به دی ماه 0.1 درصد و نسبت به بهمن ماه سال گذشته 0.4 درصد افزایش یافته است.

تفریح و امور فرهنگی

این شاخص در این گروه نسبت به دی ماه تعییر نکرده است اما نسبت به بهمن ماه سال گذشته 15.4 درصد افزایش یافته است.

تحصیل

در مورد تحصیل این شاخص نسبت به دی ماه سال جاری 0.1 درصد افزایش یافته همچنین تورم نقطه به نقطه در این گروه 13.6 درصد اعلام شده است.

رستوران و هتل

نرخ شاخص در این گروه 1.1 درصد نسبت به دی ماه رشد کرده است این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه 29.6 درصد اعلام شده است.

کالاها و خدمات متفرقه

شاخص بهای کالاها و خدمات متفرقه در مناطق شهری ایران نسبت به دی ما سال جاری 0.7 و نسبت به بهمن ماه سال گذشته 29.3 درصد افزایش یافته است.

نظرات بینندگان