کد خبر: ۲۶۱۳۲۳
تاریخ انتشار: ۲۲ : ۱۰ - ۱۷ فروردين ۱۳۹۵

فردا گرد و خاک در شرق کشور

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: فردا با وزش باد شدید در برخی نقاط شرق و جنوب شرق کشور گرد و خاک در این مناطق پیش‌بینی می‌شود و از روز پنجشنبه بارندگی‌ها از غرب کشور آغاز خواهد شد.

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ‫‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎی ﭘﻴﺶ‌ﻳﺎبی طی ‪ ۲۴‬ ﺳﺎﻋﺖ آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺮق‌ﺳﻮی ﻣﻮج ﺗﺮاز ﻣﻴﺎنی ﺟﻮ ﺑﺮای ﺷﺮق ﺳﻮاﺣﻞ، ‬ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط ﻧﻮار ﺷﺮقی ﻛﺸﻮر ﺑﺎرش ﺑﺎران و رﻋﺪوﺑﺮق ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ‬در‬ ‫ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﺎرش ﺑﺮف، ‬وزش ﺑﺎد و ﻛﺎﻫﺶ نسبی دﻣﺎ ﭘﻴﺶ‌بینی میﺷﻮد و ﺷﺮق ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮاج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

احد وظیفه افزود: فردا ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ در اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﺮای ﺑﺮخی ‫ﻧﻘﺎط ﺑﺎد و ﮔﺮد و خاک ﭘﻴﺶ بینی میﺷﻮد‪.‬

به گفته وی در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺮخی ﻧﻘﺎط ﻧﻮار ﻏﺮبی ﻛﺸﻮر، ‬ارﺗﻔﺎﻋﺎت زاﮔﺮس ﻣﺮﻛﺰی، ‬ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر، ‬ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز، ‬اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی واﻗﻊ در‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ، ‬ﺑﺮخی از اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب و به تدریج ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮقی ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ، ‬ﺑﺎرش ﺑﺎران و رﻋﺪ و ﺑﺮق و وزش ﺑﺎد رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و طی اﻳﻦ ﻣﺪت ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮاج ﭘﻴﺶ بینی میﺷﻮد‪.‬‬

سازمان هواشناسی کشور هوای تهران را ‫کمی اﺑﺮی و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ و وزش ﺑﺎد‬ پیش‌بینی کرده است و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۲۰ و ۹ درجه سانتیگراد اعلام شده است.

نظرات بینندگان