کد خبر: ۴۲۵۳۸
تاریخ انتشار: ۲۷ : ۱۷ - ۰۴ آبان ۱۳۹۰
علیرضا شجاعی

صادرات ؛ تیر خلاص بر اقتصاد تک محصولی

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تجارت در دنیای امروزی محرک تولید و لازمه حضور در بازارهای هدف است و با اتکا بر همین دو نکته و استفاده بهینه از توانمندیهای موجود می توان گام بلندی در توسعه و رشد اقتصادی مطلوب کشور برداشت، زیرا در عصر حاضر اقتصاد متکی به نفت دیگر کارایی نداشته و باید تمامی برنامه3 ریزی ها حول محور تولید و تجارت صورت پذیرد.

تولید و تجارت در نهایت پیامدهای بزرگ و گسترده ای در اقتصاد کشور خواهد داشت و گام برداشتن در این مسیر رفاه و عدالت اجتماعی، اشتغال پایدار، تربیت نیروی انسانی کارآمد، ارتقای قدرت اقتصادی و افزایش تاثیرگذاری کشور در معادلات اقتصادی و سیاسی منطقه و جهان را در پی خواهد داشت.

توجه به تجارت در کنار تولید، دنیای جدیدی از اقتصاد را به تصویر می کشد که توسعه و ترقی را در گرو تشخیص بخشهای پیشتاز، صنایع نوین و فناوریهای جدید و به کار گیری توان فنی و مهندسی می داند.

نگاه حاکم بر بخش صنعت، معدن و تجارت بر تولید صادرات گرا استوار است و برای تحقق این مهم و به سرمنزل مقصود رساندن تولید باید به گونهای عمل کنیم که زمینه های حضور و افزایش قدرت رقابت پذیری در بازارهای جهانی فراهم شود.

حوزه تولید و تجارت کشور را می توان به سه دهه تامین و توزیع، جایگزینی واردات و حرکت به سمت صادرات تقسیم کرد. امروز ما در آغاز دهه چهارم یا توسعه صادرات هستیم. در این راستا برنامه مسؤولان و دولتمردان برای اداره کشور بر اساس صادرات غیرنفتی و قرار گرفتن تولید و تجارت در کنار یکدیگر استوار شده است.
از همین رو به کارگیری روش تولید مبتنی بر توسعه صادرات موجب افزایش بهره وری، توسعه سرمایه گذاری و بهبود شاخصهای کلان اقتصادی می شود. در واقع وقتی کشورها به حوزه تولید صادراتی می رسند دیگر هنر تولید کردن بخشی از کار و هنر پایداری و ماندگاری در بازار بخش مهم تر آن است. در این بین اما ایران در جایگاهی قرار دارد که باید تولید و تجارت خود را براساس این راهبردها ساماندهی کرده و زمینه بقا و حیات و توسعه صنعتی کشور را در سطوح مختلف ملی و بنگاهی فراهم کند.
* سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت
نظرات بینندگان