کد خبر: ۵۷۳۹۸۳
تاریخ انتشار: ۰۰ : ۲۲ - ۲۱ شهريور ۱۳۹۹

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز ۲۲ شهریور

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز ۲۲ شهریور از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا حدود ساعت ۲۱ ادامه دارد. مدرسه تلویزیونی ایران از ۱۵ شهریور، برنامه درسی سال تحصیلی جدید دانش‌آموزان را آغاز کرده است و معلمان و دبیران آموزش و پرورش به آموزش دانش‌آموزان می‌پردازند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در روز 22 شهریور از ساعت 8 صبح آغاز می‌شود و تا حدود ساعت 21 ادامه دارد.

به گزارش فارس، مدرسه تلویزیونی ایران از 15 شهریور، برنامه درسی سال تحصیلی جدید دانش‌آموزان را آغاز کرده است و معلمان و دبیران آموزش و پرورش به آموزش دانش‌آموزان می‌پردازند.

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨:٣ دانش فنی، پایه١٠- رشته نقشه کش فنی رایانه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا ٩ نرم افزار افترافکت - پایه١٢- رشته تصویرسازی
ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه - پایه١٠-رشته طراحی دوخت
ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ الزامات محیط کار - پایه دهم-درس مشترک شاخه های فنی و حرفه‌ای
ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠تاریخ هنر ایران - پایه١٠- رشته گرافیک

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و‌نگارش پایه اول
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت ١٢ تا ١٢:٢۵ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا١٣:۴۵ علوم تجربی و تفکر پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ زبان انگلیسی پایه هفتم ( آموزش مقدماتی١ )
ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی پایه هشتم ( مرور پایه هفتم )
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶زبان انگلیسی پایه نهم ( مرور پایه هشتم )

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران

موضوع:ویرایشگر snagit

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی٢ پایه یازدهم علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ زیست شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی
ساعت ٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ فیزیک ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۸ درس عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۸:۳۰درس عربی زبان قرآن۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۹درس عربی زبان قرآن ۲پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۹:۳۰درس عربی زبان قرآن ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰درس دین وزندگی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت ۱۰:۳۰درس زبان خارجی ۱پایه۱۰مشترک تمام رشته ها
ساعت ۱۱ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۱:۳۰ درس حسابان۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۲ درس ریاضی و آمار۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و معارف اسلامی
ساعت ۱۲:۳۰ درس فیزیک۳ پایه ۱۲رشته ریاضی فیزیک

نظرات بینندگان