کد خبر: ۶۷۱۶۲۶
تاریخ انتشار: ۰۵ : ۰۹ - ۲۷ فروردين ۱۴۰۱

افزایش یا ایستایی بستری‌های کرونا در ۲۵ استان / افزایش فوتی‌ها در تهران

در هفته اخیر، ۱۲ استان افزایش بارز بستری‌های ناشی از کرونا داشتند و در عین حال کاهش موارد مثبت متوفی نیز در ۱۴ استان گزارش شده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایسنا: در هفته اخیر، ۱۲ استان افزایش بارز بستری‌های ناشی از کرونا داشتند و در عین حال کاهش موارد مثبت متوفی نیز در ۱۴ استان گزارش شده است.

بر اساس اعلام وارت بهداشت، بررسی هفتگی وضعیت موجود کرونا در کشور در هفته سوم فروردین ماه ۱۴۰۰ مصادف با هفته ۱۱۲ اپیدمی در کشور، نشان می‌دهد که تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته اخیر ۲۰۶۸۶ نفر، تعداد موارد بستری جدید در هفته اخیر ۳۰۴۶ نفر و تعداد موارد فوتی جدید در هفته اخیر ۲۸۲ نفر بوده است.

همچنین 12 استان شامل، استان‌های یزد، بوشهر، همدان، مرکزی، لرستان، تهران، خراسان رضوی، سمنان، هرمزگان، فارس، اصفهان و اردبیل در هفته اخیر، افزایش بارز بیماران بستری ناشی از کرونا را گزارش کردند.

مرور روند همه‌گیری در کلیه استان‌های کشور در هفته ۱۱۲ اپیدمی کرونا

تهران

در استان تهران در هفته اخیر، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده ۹۴۱ نفر، تعداد موارد بستری جدید ۵۳۲ نفر و تعداد موارد فوت جدید ۷۱ نفر بوده است.

همچنین در هفته اخیر در استان تهران، موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان تهران نیز افزایش یافته است. بروز موارد بستری به حد متوسط کشور صعود کرده و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر روند بستری و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

یزد

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان افزایش داشته است. میزان بروز موارد بستری و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بیشتر است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور بالاتر است.

بوشهر

موارد بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری بالاتر از متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پایین‌تر است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش داشته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

ایلام

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده است.

مرکزی

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز وارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پایین‌تر است.

کرمان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بالاتر و میزان مرگ‌ومیر در حد متوسط کشور است.

گیلان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بالاتر است.

لرستان

موارد بستری افزایش بارز و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور بیشتر و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور پایین‌تر است.

خراسان رضوی

روند بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ استان در حد متوسط کشور است.

مازندران

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

سمنان

روند بستری افزایش بارز داشته و فوت استان ایستا بوده است. میزان بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری در حد متوسط کشور و مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

قم

در هفته اخیر موارد بستری ایستا بوده و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور بوده است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور است.

هرمزگان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان روندی نزولی داشته است. میزان بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور کمتر است.

فارس

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

اصفهان

در هفته اخیر موارد بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

اردبیل

در هفته اخیر روند بستری افزایش بارز و فوت کاهش یافته است. میزان بروز و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

گلستان

موارد بستری و فوت استان ایستا بوده میزان بروز بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان در حد متوسط کشور بوده است.

زنجان

در هفته اخیر روند بستری ایستا بوده و فوت افزایش مختصر داشته است. میزان بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

البرز

در هفته اخیر روند بستری ایستا و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و میزان مرگ‌ومیر استان از متوسط کشور کمتر است.

خوزستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و میزان مرگ‌ومیر استان در حد متوسط کشور است.

قزوین

در این هفته موارد بستری کاهش و فوت استان افزایش یافته است. بروز موارد بستری از متوسط کشور کمتر و مورتالیتی استان از متوسط کشور بالاتر رفته است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از متوسط کشور کمتر است.

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. میزان بروز بیماران بستری و مورتالیتی از متوسط کشور کمتر است.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در هفته اخیر در ۲۵ استان افزایش یا ایستایی بیماران بستری گزارش شده است. همچنین کاهش موارد مثبت متوفی در ۱۴ استان نیز در هفته اخیر گزارش شده است.

نظرات بینندگان