کد خبر: ۱۱۱۶۶۴
تاریخ انتشار: ۴۴ : ۱۲ - ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲

منتظرخلق حماسه ای ماندگاردرسال حماسه سیاسی باشید

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محمدجعفرایرانی کاندیدای چهارمین دوره شورای اسلامی شهرتهران باحضوردرهمایش منطقه ائی جنبش مردمی تکلیف گرایان که روز جاری11 اردیبهشت به مناسبت گرامیداشت روز زن و ولادت بانوی بزرگ اسلام برگزار گردیده بود شرکت نمود.
ایرانی درقسمتی از مطالب خودضمن تبریک این روزعزیز و مولود گرانقدرش تبریک ویژه ائی به خانم های حاضر درهمایش گفت وافزود:فاطمه عصاره همه فضائل انسانی می باشد.
این کاندیدای مورد حمایت جنبش مردمی تکلیف گرایان در ادامه گفت:ضرورت حضور نخبگان درتعیین سرنوشت خصوصا انتخابات شورای اسلامی بیشترازپیش احساس می شود.
وی باتوجه به تحصیلات عالیه خود دررشته حقوق گفت:شوراهای اسلامی به مثابه مجالس قانونگذاری محلی عمل می کنندواگراشخاص مطلع وحقوقدان درامربررسی،تقنین وتدوین قانونگذاری شوراهانباشند نبایدمنتظروضع وتصویب مصوباتی قانونی وراهگشاباشیم.
این نامزدانتخابات شوراها درپایان بااشاره به وضعیت ساخت وسازهاومدیریت شهری افزود:متاسفانه بارشدناهمگن وساخت وسازهای بی رویه وفروش تراکم وسطح اشغال دراین انبوه سازیها،شهرداری آینده تهران راحراج نموده است

منتظرخلق حماسه ای ماندگاردرسال حماسه سیاسی باشید
سخنگوی ائتلاف شورای مردم درچهارمین دوره انتخابات شورای شهرتهران گفت:باتمامی توان وبااستفاده ازنیروی انسانی جوان وکارآمد درصددخلق حماسه ائی ماندگار بوده ومعتقدیم دراین دوره ازانتخابات رکوردی قابل توجه بجاخواهیم گذاشت.
محمدجعفرایرانی باتوجه به انتخایات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود:شمادراین انتخابات به عینه دیدیدکه اغلب چهره هاوشخصیتهائی که امیدقطعی ورودبه مجلس راداشتندچگونه ازراهیابی به این صحنه جاماندند وتابوی آیشان توسط آنانکه ازبطن مردم بامردم وبرای مردم آمده بودندشکسته شد.
این حقوقدان گفت:شورای مردم که متشکل ازچندتشکل همسوازقبیل جنبش مردمی تکلیف گرایان،شورایاریهای تهران،معتمدین شهر،بصیرت نواندیش و ...می باشددرآینده نزدیک باحضوردریک اردوگاه وسیعترخودرا درمعرض انتخاب مردم می گذارد.
سخنگوی شورای مردم درادامه گفت:درجلسه شب گذشته ائتلاف ضمن بررسی برخی کاندیداها وتکمیل لیست احتمالی شورای مردم ومشترکین لیست باسایرائتلافهای همسو ،کمیته هاوشبکه ها وارکان مختلف عملیاتی ستاد ازجمله شبکه بانوان،شبکه جوانان وکمیته های فرهنگیان،هنرمندان،اصناف،هیات های مذهبی،مساجدوبسیج،ورزشکاران و..تدوین ومسولین ورابطین هریک جداگانه مشخص شدند.
ایرانی درپایان افزود:معتقدیم حضوردرعرصه های مختلف خدمتگزاری نیازمند روحیه مردمی ونیت کارگشائی واعتلای جامعه دارد ودراین مسیرمستظهربه لطف خداوند وهمراهی خیل عظیم مردمی هستیم که از شعار بدون عمل رهیده ودل درگرو خدمت منتخبین خود دارندبااین فضا وبینش مصممیم که نقش واقعی شوراها را گوشزدکرده وبه عزیزان می گوئیم که منتظرباشیدچون معجزه ائی در راه است.
نظرات بینندگان