arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۱۱۵۵۳۵
تاریخ انتشار: ۰۲ : ۱۰ - ۱۹ خرداد ۱۳۹۲

جزئیات سند دانشگاه اسلامی اعلام شد/ سابقه فرهنگی معیار عزل و نصب در دانشگاه

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
معاون نظارت و ارزيابی شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها با تشریح برخی جزئیات سند اسلامی شدن دانشگاهها، گفت: براساس سند دانشگاه اسلامی رسالت اساتید از آموزشی صرف به فرهنگی تغییر می یابد و عزل و نصب ها نیز در دانشگاهها بر همین اساس صورت می گیرد.

به گزارش مهر، محمد ابراهیم سقزچی درباره فرایند تدوین سند دانشگاه اسلامی گفت: سند دانشگاه اسلامی جزء اولین اسناد ملی است که دارای پیشینه و  شناسنامه است و از سال 77 اولین سندی بوده که تدوین شده است.

وی با بیان اینکه بعد از 17 سال بازنگری این سند ضرور ی به نظر می رسید، افزود: بازنگری سند، تحول هایی اساسی را می طلبید بنابراین سعی شد فقط صرفا بازنگری صورت نگیرد بلکه سند مذکور علاوه بر بازنگری به روز هم شد.

معاون نظارت و ارزيابی شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ادامه داد: سند دانشگاه اسلامی جزء اسنادی است که با به کارگیری کار کارشناسی موازی و بهره گیری از مدیریت پروژه قوی در کمترین زمان تدوین شده تا بیشترین بازدهی را داشته باشد.

کلیات سند دانشگاه اسلامی در چهار نظام

وی به کلیات سند در چهار نظام اشاره کرد و خاطرنشان کرد: کلیات سند در  چهار نظام آموزشی، فرهنگی تربیتی، پژوهش و فناوری و نظام مدیریت تدوین شد.

سقزچی با بیان اینکه تنظیم سند دانشگاه اسلامی با مشارکت ذی نفعان صورت گرفت، افزود: برای تدوین سند کارگاه های تخصصی براساس چهار نظام مذکور و کارگروه های تلفیق و برنامه راهبردی برای استفاده از نظرات سیاستگذارن و مجریان تشکیل شد.

وی افزود: در ابتدای تنظیم سند یک سامانه ایجاد شد و از طریق آن دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به مشارکت جدی فرا خوانده شدند؛ از افراد حقیقی و حقوقی برای تهیه سند کمک خواسته شد.  

معاون نظارت و ارزيابی شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها گفت: تهیه سند فازبه فار تهیه شد و هر فاز پس از تهیه برای استفاده از نظرکارشناسی مجریان و سیاستگذارن برای آنها ارسال می شد تا آنها نظرات خود را در مورد فاز تهیه شده ارایه کند.

فعالیت 127 دانشگاه در تدوین سند دانشگاه اسلامی

 وی تعداد دانشگاه های فعال در زمینه تدوین سند دانشگاه اسلامی را 127 دانشگاه عنوان کرد و افزود: این دانشگاهها فعال بوده و  نظرات جدی داشتند و  حتی برخی از این دانشگاهها علاوه بر مشارکت فعال  یکی تا دو جلسه هم حضوری با حضور اعضا و کارشناسان تشکیل جلسه دادند.

دانشگاههای فعال در تدوین سند

سقزچی از دانشگاههای فعال به دانشگاههای شیراز، شهید بهشتی، فردوسی مشهد و رازی کرمانشاه اشاره کرد و افزود: نهاد مقم معظم رهبری در دانشگاهها، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور هم از دیگر نهادها و دانشگاههایی بودند که در تدوین سند دانشگاه اسلامی فعال بودند.

تعیین ارکان های اصلی برای چهار نظام سند دانشگاه اسلامی

وی ادامه داد: در سند دانشگاه اسلامی ارکان اصلی نظام های مذکور را نام برده و ارکان اصلی این نظام ها را تعیین کردیم، به عنوان مثال نظام آموزشی استاد، متن و محتوا، برنامه ریزی درسی و دانشجو به عنوان ارکان های اصلی مشخص شده و برای هرکدام برنامه ریزی لازم پیش بینی شد.

معاون نظارت و ارزيابی شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها گفت: همیشه مباحث آموزشی دانشگاه‌ها از مباحث فرهنگی تربیتی قوی تر دیده شده بود درحالی که رسالت جدی دانشگاهها در کنار تولید علم این است که نقش فرهنگی تربیتی داشته باشند و همه دانشگاه‌ها در دنیا چنین نقشی را دارند که در این سند به این امر توجه ویژه ای شده است.

ارتقاء اساتیدی که نقش فرهنگی دارند

وی ادامه داد: اساتید دانشگاهها باید نقش تربیتی داشته باشند و این مساله در آیین نامه ارتقا نیز لحاظ شده است، اساتید باید به وضعیت فرهنگی دانشجو رسیدگی کنند و داشتن نقش فرهنگی و تربیتی اساتید موجب ارتقاء اساتید در آیین نامه ارتقاء می شود.

تعیین مدیران دانشگاهی براساس سوابق فرهنگی

 سقزچی افزود: دراین سند همچنین اشاره شده است که از این پس مدیران دانشگاهی براساس سوابق فرهنگی انتخاب شوند، عزل و نصب ها برهمین اساس صورت گیرد.

جذب نخبگان فرهنگی ، علمی و سیاسی سایر کشورها

 معاون نظارت و ارزيابی شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها با بیان اینکه سعی شد رسالت اساتید از آموزشی صرف به فرهنگی تغییر یابد، تصریح کرد: در این سند برای جذب نخبگان فرهنگی، علمی، سیاسی سایر کشورها هم برنامه ریزی شده است که این افراد به عنوان سفیران فرهنگی علمی تربیت شده و به کشورشان اعزام شوند.

چاپ مقالات علمی بین المللی به زبان فارسی

وی به پیشرفت های علمی که در کشور صورت گرفته اشاره کرد و گفت: در برخی زمینه های علمی که پیشگام هستیم سعی کردیم برنامه ریزی انجام دهیم که در این زمینه مقالات به صورت فارسی چاپ شود و کتاب های مرجعی که درعرصه بین الملل قابل رقابت باشد تولید کنیم تا اگر کسی خواست از آن استفاده کند برای دستیابی به این مقالات زبان فارسی را فرا گیرد تا از این طریق و با فرهنگ کشور ما آشنا شوند.

سقزچی افزود: در سند دانشگاه اسلامی به محیط داخلی و بین المللی توجه ویژه ای شده است دانشگاه‌های ماباید تعامل علمی فرهنگی با دانشگاه‌های معتبر بین المللی به ویژه دانشگاه‌های اسلامی را داشته  باشند.

ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی

وی به ایجاد دانشگاههای تک جنسیتی در این سند اشاره کرد و گفت: برخی از والدین دانشجویان دغدغه داشتند که فرزندانشان در دانشگاه تک جنیستی درس بخوانند حتی درحال حاضر غربی ها هم به این نتیجه رسیده اند که مدارس آنها باید تک جنسیتی باشد ، بنابراین دراین سند به دانشگاه تک جنسیتی بها داده شده است تا براساس مقتضیات از آن استفاده شود و اگر استانی 5 دانشگاه معتبر دارد یکی هم به دانشگاه تک جنسیتی دخترانه و یا پسرانه اختصاص یابد.

نظرات بینندگان