کد خبر: ۲۴۶۱۹۴
تاریخ انتشار: ۴۷ : ۱۹ - ۱۴ دی ۱۳۹۴

احداث ساختمان های بلندمرتبه ممنوع شد

يستمين جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با حضور وزير راه و شهرسازي، شهردار تهران، و مديراني از سازمان هواشناسي، محيط زيست، وزارت كشور و جمعي از مديران درباره بررسي تاثير بلند مرتبه سازي بر آلودگي شهرتهران برگزار شد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وزير راه و شهرسازي با اشاره به ارائه گزارش «تأثير ساختمان هاي بلندمرتبه بر تهويه طبيعي و تجارب جهاني آن» در شوراي عالي شهرسازي و معماري با تاكيد بر اينكه بررسي ۵۰ ساله جريان باد در تهران نشان مي دهد كه در ۱۰سال اخير به دليل كثرت ساختمان هاي بلند جريان باد در شمال تهران كاهش يافته است، تصريح كرد: تجارب و مطالعات ديگر كشورها از جمله آمريكا، هنگ كنگ و كره در زمينه تاثير ساختمان هاي بلند بر جريان باد نيز اين موضوع را تاييد مي كند.

به گزارش «انتخاب»، بيستمين جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با حضور وزير راه و شهرسازي، شهردار تهران، و مديراني از سازمان هواشناسي، محيط زيست، وزارت كشور و جمعي از مديران درباره بررسي تاثير بلند مرتبه سازي بر آلودگي شهرتهران برگزار شد.

در پايان جلسه، وزير راه و شهر سازي در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس دستور رئيس جمهور بحث آلودگي شهر تهران از منظر شهر سازي بايد مورد بررسي قرار گيرد، لذا در دستور كار امروز شوراي شهر سازي به صورت فوق العاده قرار گرفت.

وي ادامه داد: در جلسه امروز، شهردار تهران، رئيس سازمان هواشناسي رئيس سازمان مهندسي استان تهران حضور داشتند و نظرات مختلفي را ارائه دادند.

آخوندي افزود:‌ از سال ۶۶ به بعد جريان سريع ساخت ساختمان بلند مرتبه داشتيم و بر اساس گزارش شهردار تهران حدود ۹۷۹ پروانه در اين مدت صادر شده است كه هر پروانه مي تواند چندين ساختمان باشد بدليل بلوك بزرگ در منطقه ۲۲ ميزان ساختمان ها نسبت به پروانه ها بيشتر است.

وزير راه و شهر سازي تصريح كرد: گزارش جالبي در باره ارتباط و ساختمان در شورا ارائه شد و مطالعاتي كه در ساير كشورها آمريكا، هنگ كنگ و كره ، صورت گرفت و درباره گردش سيستم باد در تهران ارائه شد كه نشان داد در مناطق و جزايري در خارج از كشور كه باد در آن به خوبي جريان دارد با احداث ساختمان‌هاي بلند جريان باد كم شده است.

وي تاكيد كرد: در خصوص آلودگي هوا در كلانشهرها جريان بادهاي سطحي و محلي مهم و مورد نظر است كه ساخت ساختمانهاي بلند اثر زيادي در جريان بادهاي سطحي دارد كه در جلسه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري مورد تاكيد قرار گرفت.

آخوندي گفت: در تهران جريان اصلي باد سطحي است اين بادهاي سطحي ناشي از تغيير درجه هواست. آمارهاي مربوط به ۵۰ سال اخير كه به صورت نمودار در جلسه شورا ارائه شد نشان داد كه جريان هوا در بخش شمال تهران در ده سال اخير به دليل كثرت ساختمان هاي بلند تحت تاثير قرار گرفته است.

وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: هر چه به سمت شرق تهران مي رويم نشان مي دهد جريان ها ساكن تر مي شود كه بيانگر اين است كه ساختمانهاي بلند در جريان هوا موثر بوده است.

وي افزود: اين جلسه فوق العاده شوراي عالي شهرسازي و معماري براي اين برگزار شد تا حداقل در بقيه شهرهاي كشور ساختمانهاي بلند ساخته نشود.

آخوندي با اشاره به اينكه ما شاهد پديده جديدي در شهر نشيني ايران هستيم، ادامه داد: از جامعه مهندسين درخواست داريم كه اخلاق مهندسي از منظر بررسي آثار تبعي ساخت‌و سازها در زندگي مردم را مورد توجه قرار دهند زيرا كه بارگذاري جمعيت در محدوه‌هاي مشخص، در بخش حمل و نقل ، سكونت، اشتغال با خود آلودگي به همراه دارد كه قاعدتا با افزايش جمعيت شهر نشين آلودگي افزايش مي يابد.

وي افزود: بر اساس طرح جامع، شهر تهران بايد ۷.۸ ميليون نفر ظرفيت جمعيت پذيري داشته باشد كه در حال حاضر به بيش از ۱۰.۶ ميليون نفر افزايش پيدا كرده است و اگر اين روند اين ادامه پيدا كند مشكلات زيستي روند تصاعدي خواهد يافت و بايد مديريت شهري و مديريت مركزي يك نقطه پاياني براي توسعه شهري تهران و كلان شهرها قرار دهد.

ظرف ۶ ماه ضوابط شهري بر مبناي ريل تدوين مي‌شود
وي با اشاره به تردد بيش از ۴۰۰ هزار خودرو در روز در شهر تهران تصريح كرد: بايد يك نظام حمل و نقل حومه اي ريل پايه داشته باشيم و امروز در شوراي عالي شهرسازي مقرر شد كه ظرف ۶ ماه ضوابط شهري بر مبناي ريل را تهيه كنيم و مشاوران شهر سازي و معماري با انديشه شهر ريل پايه آشنا شوند.

وي گفت: در دو و سه سال گذشته نهضت بيرون رفتن ريل از شهرها راه افتاده بود كه الان بايد معكوس عمل كنيم.

آخوندي افزود: آمار وزش باد در ۵۰ سال گذشته نشان مي دهد كه بايد مدلي براي ساخت و ساز تهيه كنيم كه جريان باد را تحت تاثير قرار ندهد.

هرگونه ايجاد تعهد جديد براي احداث ساختمان هاي بلندمرتبه ممنوع شد
شورايعالي شهرسازي و معماري مقرر كرد به منظور جلوگيري از ايجاد حقوق مكتسبه بعدي، هرگونه ايجاد تعهد جديد اعم از توافق، تشكيل پرونده، طرح موضوع در كميسيون ماده ۵ و كمتيه هاي كاري اين كميسيون، پيش پروانه براي احداث ساختمان هاي بلندمرتبه تا تعيين تكليف قطعي ضوابط مكان‌يابي و احداث اين ساختمان ها ممنوع شد.

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در تاريخ ۱۴/۱۰/۹۴ جلسه فوق العاده اي با حضور رياست شورايعالي، اعضا و شهردار تهران و رئيس سازمان هواشناسي كشور و ساير مقامات مربوطه تشكيل داد.

شورايعالي با عنايت ويژه به مباحث جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ هيأت وزيران و ضمن تأكيد بر مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۹۳ خود درباره موضوع بلندمرتبه‌سازي و ضمن شنيدن گزارش‌هاي متعدد از جمله گزارش ‹‹ تأثير ساختمان هاي بلندمرتبه بر تهويه طبيعي و تجارب جهاني آن›› مقرر كرد: به منظور جلوگيري از ايجاد حقوق مكتسبه بعدي، هرگونه ايجاد تعهد جديد اعم از توافق، تشكيل پرونده، طرح موضوع در كميسيون ماده ۵ و كمتيه هاي كاري اين كميسيون، پيش پروانه براي احداث ساختمان هاي بلندمرتبه تا تعيين تكليف قطعي ضوابط مكانيابي و احداث اين ساختمان ها ممنوع شود.

همچنين شهرداري تهران موظف است گزارش تفصيلي از روند ساخت و سازهاي بلندمرتبه در قالب تعداد پروانه، تعداد ساختمان، سطح اشغال و ارتفاع هر كدام به تفكيك تاريخ صدور پروانه و پايان كار و منطقه شهرداري ظرف سه هفته به دبيرخانه شورايعالي ارائه نمايد.

بنابر اين گزارش دبيرخانه شورا موظف است با همكاري سازمان هواشناسي و سازمان محيط زيست تأثير ارتفاع ساختمان ها بر جريان باد در تهران را مدل سازي و نتايج آن را در ضوابط ساخت و ساز طرح جامع شهر تهران مطابقت و پيشنهادهاي لازم را براي انجام اصلاحات ارائه نمايد.

همچنين وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان مشاركت مهندسان را در كنترل ضوابط ساخت و ساز و بهبود شرايط زيست جلب كند و گزارش حمل و نقل سبز در كلان شهرهاي ايران و ضوابط شهرسازي ريلي را تهيه و ظرف شش ماه به تصويب شورايعالي برساند.

دبيرخانه شورايعالي موظف است با بهره گيري از توان فني مشاوران و كارشناسان حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت و دانشگاه ها راساً نسبت به تهيه چارچوب تدوين ضوابط مكانيابي احداث ساختمان هاي بلندمرتبه براي كل كشور و تهيه ضوابط مكان‌يابي و احداث ساختمان هاي بلندمرتبه براي شهر تهران اقدام كرده و نتيجه را به شورايعالي ارائه نمايد. در اين مطالعات موضوعات ايمني و بررسي جريان باد بويژه جريان بادهاي سطحي مي بايست با تأكيد مورد بررسي قرار گيرد.

يادآور مي‌شود طبق تعريف طرح جامع مصوب تهران ‹‹ساختمان هاي بلندمرتبه›› به ساختمان هاي دوازده طبقه و بيشتر اطلاق مي شود.

منبع: میزان
نظرات بینندگان