کد خبر: ۲۵۸۷۶۴
تاریخ انتشار: ۵۲ : ۱۹ - ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

معاون اول رییس جمهوری ماموریت های جدید چهار وزارتخانه را ابلاغ کرد

معاون اول رییس جمهوری ماموریت های جدید دولت به وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی،امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه را ابلاغ کرد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت،با تصمیم هیات وزیران، وزارت کشور مجاز شد نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری بین ایران و جمهوری آذربایجان، اقدام کند.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، وزارت کشور مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت امورخارجه ابلاغ کرد.

**ماموریت دولت به وزارت جهاد کشاورزی برای پیگیری همکاری در زمینه دامپزشکی بین ایران و آذربایجان
همچنین با تصویب هیات وزیران، وزارت جهاد کشاورزی مجاز شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین ایران و آذربایجان اقدام نماید. 
بر اساس این مصوبه،وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

**ماموریت دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص پیگیری موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و آذربایجان
همچنین با تصمیم هیات وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و آذربایجان اقدام کند. 
بر اساس مصوبه هیات وزیران،وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امورخارجه ابلاغ کرد. 
منبع: ایرنا
برچسب ها: وزارتخانه
نظرات بینندگان