کد خبر: ۶۴۸۱۲
تاریخ انتشار: ۵۲ : ۱۱ - ۰۹ خرداد ۱۳۹۱

قیمت مواد خوراكي به روایت بانك مركزي

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران توسط بانك مركزي در هفته منتهي به پنجم خرداد ماه منتشر شد. طبق اين گزارش بيشترين افزايش قيمت مربوط به سبزي‌هاي برگي و گوجه سبز با به ترتيب 142 و 109 درصد رشد نسبت به هفته مشابه سال قبل است.

به گزارش انتخاب به نقل از ايسنا، در هفته منتهي به پنجم خرداد ماه امسال در مقايسه با هفته پيش از آن از 11 گروه اقلامي مورد اشاره شش گروه تخم مرغ، برنج، حبوب، ميوه‌هاي تازه، گوشت مرغ و قند و شكر افزايش قيمت و چهار گروه لبنيات، سبزي‌هاي تازه، گوشت قرمز و چاي كاهش قيمت داشتند. همچنين روغن نباتي قيمت ثابتي داشته است.

همچنين مقايسه قيمت اقلام در هفته منتهي به پنجم خرداد ماه با هفته مشابه ماه قبل نشان مي‌دهد كه از 11 گروه اقلامي هفت گروه برنج، حبوب، ميوه‌هاي تازه، گوشت مرغ، قندوشكر و چاي افزايش قيمت و چهار گروه تخم‌مرغ، سبزي‌هاي تازه، گوشت قرمز و لبنيات كاهش قيمت داشته‌اند.

در گروه لبنيات قيمت پنير پاستوريزه افزايش ولي بهاي ماست پاستوريزه و شير پاستوريزه كاهش يافت. قيمت ساير اقلام اين گروه ثابت بود. بهاي تخم مرغ افزايش داشت و شانه‌اي 36500 تا 45000 ريال فروش مي‌رفت. در گروه برنج، قيمت تمام اقلام اين گروه افزايش يافت. در گروه حبوب، بهاي لوبيا چيتي و لوبيا سفيد نسبت به هفته قبل افزايش جزيي داشت. قيمت ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود.

در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري تهران پرتقال درجه دو عرضه نمي‌شد و نارنگي، ليمو شيرين و هلو عرضه كمي داشت اما ساير اقلام ميوه و سبزي تازه كه تعدادي از آن‌ها از نظر كيفي در سطح پاييني قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان ميادين و ميوه و تره‌بار عرضه مي‌شد.

ميوه فروشي‌هاي سطح شهر اقلام مرغوب ميوه وسبزي تازه را عرضه مي‌كردند كه در گروه ميوه‌هاي تازه بهاي پرتقال درجه يك، زردآلو، طالبي و هندوانه نسبت به هفته پيش كاهش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه به ويژه پرتقال درجه دو افزايش يافت. در گروه سبزي‌هاي تازه بهاي سبزي‌هاي برگي اندكي افزايش ولي قيمت ساير اقلام اين گروه به ويژه گوجه فرنگي كاهش داشت.

در اين هفته بهاي گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله كاهش ولي قيمت گوشت مرغ افزايش يافت.در هفته مورد بررسي، بهاي قند افزايش ولي قيمت شكر و چاي خارجي كاهش جزيي داشت. بهاي انواع روغن نباتي ثابت بود.

لبنيات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات بهاي پنير پاستوريزه معادل 2.2 درصد افزايش ولي قيمت ماست پاستوريزه 0.7 درصد و شير پاستوريزه 6.3 درصد كاهش داشت. بهاي ساير اقلام اين گروه ثابت بود. قيمت تخم مرغ معادل 1.7 درصد افزايش يافت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسي، در گروه برنج بهاي برنج وارداتي غير تايلندي معادل 0.1 درصد، برنج داخله درجه يك و درجه دو به ترتيب 1.1 درصد و يك درصد افزايش داشت. در گروه حبوب قيمت لوبيا چيتي معادل 0.4 درصد و لوبيا سفيد 0.6 درصد افزايش يافت. بهاي ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود.

ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه

در هفته مورد گزارش،‌در گروه ميوه‌هاي تازه قيمت پرتقال درجه يك معادل 3.2 درصد، زردآلو 35.1 درصد، طالبي 8.4 دصد و هندوانه 3.9 درصد كاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0.3 درصد تا 22.1 درصد افزايش داشت. در گروه سبزي‌هاي تازه قيمت سبزي‌هاي برگي معادل 0.6 درصد افزايش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0.3 درصد تا 39.3 درصد كاهش يافت.

گوشت و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسي، قيمت گوشت گوسفند معادل 2.7 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 1.2 درصد كاهش ولي بهاي گوشت مرغ 1.9 درصد افزايش داشت.

قند، شكر، چاي و روغن نباتي

در هفته مورد گزارش، قيمت قند معادل 1.2 درصد افزايش ولي بهاي شكر 0.1 درصد و چاي خارجي 0.8 درصد كاهش يافت. قيمت انواع روغن نباتي ثابت بود.

بيشترين افزايش و كاهش‌ها

بر اين اساس بيشترين افزايش در هفته منتهي به پنجم خرداد ماه نسبت به هفته قبل از آن مربوط به پرتقال درجه دو با 22 درصد رشد و بيشترين كاهش مربوط به گوجه فرنگي با 39درصد كاهش بوده است.

براين اساس در مقايسه قيمت اقلام طي هفته پنجم خرداد ماه نسبت به هفته مشابه ماه قبل بيشترين كاهش مربوط به طالبي با 51 درصد كاهش بوده است.

بيشترين افزايش قيمت در اين بخش مربوط به پرتقال درجه دو با 55 درصد افزايش قيمت بوده است.

همچنين در بخش مقايسه قيمت اقلام طي هفته پنجم خرداد ماه با هفته مشابه سال قبل بيشترين افزايش قيمت مربوط به سبزي‌هاي برگي با 142 درصد رشد و گوجه سبز با 109 درصد رشد قيمت بوده است.

همچنين بيشترين كاهش قيمت در اين مقايسه مربوط به تخم مرغ با 22 درصد كاهش بوده است.

نظرات بینندگان