کد خبر: ۷۲۹۵۳۳
تاریخ انتشار: ۵۳ : ۱۵ - ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

اگر مردی زن دوم بگیرد زن اول میتواند طلاق بگیرد؟

با توجه به ماده 11 قانون حمایت از خانواده، اگر زوج بدون اخذ رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند، زوجه می تواند با توجه به شروط 12 گانه ضمن عقد نکاح، دادخواست طلاق داده و در جهت طلاق از زوج اقدام نماید. البته زوج می تواند بدون رضایت همسر اول ازدواج دائم یا موقت انجام دهد، اما ثبت ازدواج دوم به صورت محضری بدون اجازه همسر اول امکان پذیر نخواهد بود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

اگر مردی زن دوم بگیرد زن اول میتواند طلاق بگیرد؟

حق طلاق با مرد است و زوج می­تواند با ادله یا بدون ادله به دادگاه همسر خود را پس از پرداخت کامل حقوق او و پس از طی کردن مراحل قانونی طلاق دهد. این حق برای زنان در شرایط خاصی به آن ها داده می­شود. یکی از این شرایط ازدواج دوم مرد بدون رضایت همسر اول است که در اینصورت و با این کار، اجازه طلاق به همسر داده می­شود و او می­تواند دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه نماید. چون مرد بدون اذن همسر اول نمی­تواند ازدواج دوم خود را محضری و قانونی کند، لذا مرتکب جرم کیفری شده و مجازات خواهد داشت. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طلاق زن اول به دلیل ازدواج مجدد شوهر از زبان بهترین وکیل طلاق تهران بخوانید.

شرایط طلاق از طرف زن

با توجه به اینکه قانون کشور از دین اسلام تبعیت می­کند و اسلام حق طلاق را به مرد بخشیده، به طوری که مرد هر زمان خواست می­تواند همسر خود را طلاق دهد (البته بعد از پرداخت حقوق قانونی وی)، اما برای زن یا زوجه حقی در خصوص طلاق دیده نشده است. طبق شرایط خاصی زن می­تواند در خصوص طلاق دادخواست ارائه کرده و درخواست طلاق نماید. برخی از این موارد مطابق ذیل است:

غیبت زوج برای مدت زمان طولانی

خودداری زوج از پرداخت نفقه

عسر و حرج

داشتن حق طلاق از سمت زوجه

نقض یکی از شروط 12 گانه عقد نکاح از سوی مرد یا زوج

خیانت مرد

زن بر اساس یکی از ادله بالا می­تواند درخواست طلاق را ارائه نماید، لذا اگر مرد شروط 12 گانه عقد نکاح را امضا کرده و پذیرفته باشد و بدون اجازه و اذن همسر اول، همسر دیگری اختیار کند که توانایی محضری کردن این ازدواج دوم را به دلیل عد رضایت زوجه نداشته باشد، در واقع حق طلاق را به همسر اول خود بخشیده و زن اول می­تواند بر اساس زیرپاگذاشتن شروط 12 گانه درخواست طلاق ارائه نماید.

اختیار زن دوم بدون رضایت همسر اول با حکم دادگاه

اگر مردی بدون رضایت همسر اول خود، همسر دوم اختیار نماید، به دلیل نبود رضایت همسر اول نمی تواند ازدواج خود را محضری کرده و مرتکب جرم می شود. اختیار زن دوم توسط مرد بدون رضایت زن اول تنها با رأی دادگاه امکان پذیر است. ادله ای چون ناشزه بودن زن اول، مریضی وی و ... اگر از سوی دادگاه پذیرفته شود، امکان ازدواج مجدد برای مرد بدون رضایت همسر اول امکان پذیر بوده و حتی قابلیت ثبت رسمی و محضری شدن را خواهد داشت.

اگر مردی زن دوم بگیرد زن اول میتواند طلاق بگیرد؟

ادله قابل پذیرش دادگاه برای ازدواج دوم مرد بدون اخذ رضایت از همسر اول

برخی از ادله قابل پذیرش دادگاه که بر اساس آن زوج می تواند همسر دوم اختیار کند موارد ذیل است:

رضایت همسر اول در خصوص ازدواج مجدد شوهر خود

عدم توانایی همسر اول در انجام وظایف زناشویی خود

عقیم بودن همسر اول امکان ازدواج دوم را برای مرد فراهم خواهد آورد.

عدم تمکین زن اول از شوهر

اگر زن اول به مدت 6 ماه و بدون ارائه دلایلی زندگی خود را ترک نماید، مرد می تواند با اثبات این ادله به دادگاه زن دوم اختیار کند.

غیبت همسر اول بدون دلیل به مدت یک سال

اگر همسر اول به بیماری صعب العلاج و جنون مبتلا شده باشد آنگاه مرد می تواند با اثبات این ادله در دادگاه بدون رضایت زن اول خود، ازدواج مجدد کرده و آن را به صورت محضری ثبت نماید.

ابتلای همسر اول به اعتیار

اگر همسر اول به حبس بیش از یک سال محکوم شده باشد، امکان ازدواج مجدد برای شوهر فراهم خواهد شد.

رفتار ناپسند و معاشرت های نامناسب همسر اول که سبب غیر قابل تحمل شدن زندگی برای همسر اول شود.

دادگاه مطابق با این ادله می تواند امکان ازدواج دوم برای مرد بدون اجازه از همسر اول را فراهم آورد. در این شرایط مرد می تواند ازدواج دوم خود را نیز محضری نموده و نیازی به اجازه همسر اول نخواهد بود.

طلاق از سوی زن بابت گرفتن زن دوم بدون اجازه زوجه

با توجه به ماده 11 قانون حمایت از خانواده، اگر زوج بدون اخذ رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار کند، زوجه می تواند با توجه به شروط 12 گانه ضمن عقد نکاح، دادخواست طلاق داده و در جهت طلاق از زوج اقدام نماید. البته زوج می تواند بدون رضایت همسر اول ازدواج دائم یا موقت انجام دهد، اما ثبت ازدواج دوم به صورت محضری بدون اجازه همسر اول امکان پذیر نخواهد بود.

در واقع مرد می تواند بدون اجازه همسر اول زن دوم بگیرد اما نمی تواند این ازدواج دوم را محضری کند و با این کار به زن اول خود اجازه طلاق خواهد داد. از طرفی عدم ثبت رسمی ازدواج مطابق با ماده 49 قانون حمایت خانواده جرم بوده و مجازات کیفری برای زوج به دنبال خواهد داشت. مجازات این جرم کیفری اغلب مجازاتی نقدی است. مرد تا یکسال پس از عقد زمان دارد تا این عقد را ثبت نماید و با گذشت این زمان زوج مرتکب جرم شده و جرم کیفری وی محقق می­شود.

اگر مردی زن دوم بگیرد زن اول میتواند طلاق بگیرد؟

مجازات ازدواج دوم مرد بدون اجازه همسر اول

همانطور که بیان شد، زوج می تواند بدون اجازه همسر اول ازدواج موقت یا دائم انجام دهد، اما جهت ثبت رسمی ازدواج دوم و محضری کردن آن به اذن و اجازه همسر اول نیاز خواهد داشت. محضری نکردن ازدواج دوم نیز جرم بوده و مجازاتی برای زوج به دنبال خواهد داشت. زوج جهت محضری کردن ازدواج دوم می بایست رضایت همسر اول را داشته باشد در فیر اینصورت مرتکب جرم شده و مطابق با ماده 49 قانون حمایت از خانواده، جزای نقدی درجه 5 یا حبس تعزیری درجه 7 شامل حال زوج خواهد شد. البته ازدواج دوم اگر به صورت موقت باشد نیازی به اجازه همسر ندارد و نیازی به ثبت قانونی نیز نخواهد داشت.

گروه وکلای پارسای

گروه وکلای پارسای از بهترین مجموعه ای از وکلا است که دارای بهترین و حاذق ترین وکلا در امور خانواده است. یکی از حوزه های حقوقی در امور خانواده ازدواج دوم مرد بدون اجزه همسر اول است. در ازدواج دوم مرد بدون اجازه همسر، حق طلاق به زن خواهد رسید. تهیه دادخواست طلاق و ارائه ادله محکمه پسند به دادگاه، برای طلاق زن از مرد از تخصص های این گروه به شمار می­رود. از آنجا که حق طلاق با مرد است، مگر اینکه این حق در عقد نکاح یا در حین زندگی مشترک به زن داده شده باشد و طلاق با خواسته زن، اندکی مشکل تر از درخواست طلاق با خواست مرد است، درخواست طلاق زن حتی اگر شوهر بدون اذن و اجازه وی، همسر دوم اختیار کرده باشد، اندکی مشکل است، اما گروه وکلای پارسای با تخصص و تبحر وکلای خود این امر را تسهیل کرده است و مراحل طلاق را در کوتاهترین زمان پشت سر میگذرانند.

همچنین مرد بدون اجازه زن اول نمی­تواند ازدواج دوم خود را محضری کند و در صورت محضری نکردن این ازدواج تا یکسال مشمول مجازات خواهد شد. اما مرد با ارائه ادله ای به دادگاه، حتی بدون اجازه زن اول نیز می تواند ازدواج دوم خود را محضری و قانونی کند. ارائه دلایل مثبته به دادگاه در خصوص مواردی که امکان رسمی کردن ازدواج دوم بدوم اجازه همسر اول و تنها با رأی دادگاه را نظیر مواردی چون عدم تمکین، اعتیاد به مواد مخدر، مجازات حبس به بیش از یک سال و ... مشخص می­کند، از تخصص های وکلای گروه پارسای است.

نظرات بینندگان