کد خبر: ۱۰۲۴۰۷
تاریخ انتشار: ۳۲ : ۲۲ - ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

گفتار فقها و مراجع بزرگ شیعه درباره نوروز

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
محمد ابن ادریس در سرائر نقل می‏فرماید: شیخ طوسی در مختصر المصباح می‏فرماید مستحب است چهار رکعت نماز در روز عید نوروز عجم خوانده شود و سپس کیفیت خواندن آن را بیان می‏فرماید: از معلی ابن خنیس نقل می کند که امام صادق علیه السلام در مورد عید نوروز فرمودند: هنگامی که روز نوروز فرا رسید پس غسل بکن و بپوش پاکیزه‏ترین جامه‏های خود را و خود را به بهترین عطرها معطر گردان و در این روز روزه بگیر و همین که نماز نافله و ظهر و عصر را خواندی پس چهار رکعت نماز بخوان در رکعت اول بعد از سوره ˈحمدˈ ده مرتبه سوره ˈقدرˈ بخوان و در رکعت دوم بعد از سوره ˈحمدˈ ده مرتبه سوره ˈقل یا ایها الکافرونˈ را قرائت کن و در رکعت سوم ده مرتبه سوره مبارکه ˈتوحیدˈ را بخوان و در رکعت چهارم بعد از سوره ˈحمدˈ هر یک از معوذتین ˈسوره فلق و ناسˈ را ده مرتبه قرائت کن و سپس سر به سجده بگذار و سجده شکر به جا آور و برای آنچه از خدا می‏خواهی دعا کن خداوند گناهان پنجاه ساله تو را می‏آمرزد.

در کتاب شریف المهذب می‏فرماید: مستحب است در روز عید نوروز روزه گرفتن و خواندن چهار رکعت نماز بعد از نماز ظهر و عصر و سپس سجده به جای آوردن و دعاء بطور معمول کردن که این عمل باعث آمرزش گناهان پنجاه ساله خواهد گردید.

مرحوم شیخ بهایی در کتاب جامع عباسی صفحه 78 می‏فرماید: بیست و چهارم نماز روز نوروز است و آن چهار رکعت است و سلام، در رکعت اول ˈفاتحة الکتابˈ یک نوبت و ˈانا انزلناهˈ ده نوبت، در رکعت دوم بعد از ˈفاتحة الکتابˈ ده نوبت ˈقل یا ایها الکافرونˈ، در رکعت سوم بعد از سوره ˈفاتحة الکتابˈ ده نوبت سوره ˈقل هو الله احدˈ، در رکعت چهارم بعد از ˈفاتحة الکتابˈ هر یک از ˈقل اعوذ برب الفلقˈ و ˈقل اعوذ برب الناسˈ را ده نوبت و بعد از سلام به سجده رود و این دعاء را در سجده بخواند:

ˈاللهم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین و صل علی جمیع انبیائک و رسولک افضل صلواتک و بارک علیهم بافضل برکاتک و صل علی ارواحهم و اجسادهم اللهم بارک علی محمد و آل محمدو بارک لنا فی یومنا هذا الذی فضلته و کرمته و شرفته و عظمت خطره اللهم بارک لی فیما انعمت به علی حتی لا اشکر احداً غیرک و وسع علی فی رزقی یا ذا الجلال و الاکرام.ˈ

و وقت این نماز بعد از اتمام نماز ظهر و عصر و نافله آن است که در اول وقت گذارده شود.

در استحباب پوشیدن لباس نو و زیبا در روز نوروز در گفتار مجتهدین بزرگ شیعه‏ نیز آمده است: در کتاب شریف وسایل الشیعه جلد 2 صفحه 428 و جلد 288 5 و جلد 7 صفحه 346 بابی را عنوان فرموده به این نام: ˈباب استحباب البس انظف الثیاب فی النیروزˈ و در این باب روایتی نقل می‏فرماید از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند: روز عید نوروز غسل بکن و زیباترین و پاکیزه‏ترین لباست را بپوش و بهترین و معطرترین عطرها را استعمال کن.

در کتاب مصباح المتهجد صفحه 591 از امام صادق (ع) نقل می‏کند که حضرت فرمودند: در روز نوروز غسل بنما و پاکیزه‏ترین لباست را بپوش و با خوشبوترین عطرها خود را خوشبو بگردان.

در کتاب حدائق جلد 4 صفحه 212 می‏فرماید: امام صادق(ع) فرمود همین که روز نوروز رسید پس غسل بکن و پاکیزه‏ترین لباست را بر تن کن.

شیخ انصاری در کتاب شریف طهارة صفحه 328 می‏فرماید: همین که روز نوروز رسید پس غسل کن و پاکیزه‏ترین جامه‏های خود را بر تن کن و به بهترین و خوشبوترین بوی ها خود را خوشبو گردان.

مسلم است که پوشیدن لباس نو و پاکیزه همیشه و در همه جا لازم و جز آداب اسلام است و اختصاص به عید نوروز ندارد. اما فتوا دادن فقیه بزرگی مانند شیخ انصاری که افقه فقها در قرن اخیر است و کتب او در حوزه‏های علمیه تدریس و مورد مراجعه مراجع بزرگوار است . قطعا دلیل بر امتیاز عید نوروز بر روزهای دیگر است.
نظرات بینندگان