arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۱۸۹۵۹۰
تاریخ انتشار: ۵۲ : ۱۱ - ۲۲ بهمن ۱۳۹۳

متوسط قیمت هر متر زمین در تهران

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌ مسکونی کلنگی در شهر تهران 44 میلیون و 104 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 4.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.1 درصد، افزایش داشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران، گزیده‌ یافته‌های آماری در مورد اطلاعات  قیمت و اجاره مسکن شهر تهران در پائیز 1393 منتشر شد.

با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از زمستان 1392 تاکنون از متوسط تعدیل (متوسط وزنی) که در آن وزن هر منطقه برابر سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه آن منطقه نسبت به کل شهر تهران است، استفاده می‌شود، تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 44 میلیون و 104 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 4.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.1 درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل 22.7 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.5 درصد، افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده در حدود 89 میلیون و 594 هزار ریال در منطقه 3 و کمترین آن در حدود 14 میلیون و 324 هزار ریال در منطقه 20 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در معاملات انجام شده، بین حداقل 10 میلیون ریال در منطقه 20 و حداکثر 239 میلیون و 888 هزار ریال در منطقه 1 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 2 با 8.5 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 21 با 0.9 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 40047 هزار ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 5.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.2 درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 13.3 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 38.4 درصد، افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود 83 میلیون و 311 هزار ریال در منطقه 1 و کمترین آن در حدود 19 میلیون و 951 هزار ریال در منطقه 18 بوده است.

تغییرات قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده، بین حداقل 6 میلیون و 486 هزار ریال در منطقه 12 و حداکثر 239 میلیون و 596 هزار ریال در منطقه 2 بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 12 درصد، دارای بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 0.9 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 190 هزار و 466 ریال بوده است که نسبت به فصل قبل 3.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 10.2 درصد، افزایش داشته است، همچنین تعداد معاملات اجاره زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل 29.4 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.4 درصد، افزایش داشته است.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیش‌ترین مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده، 318 هزار و 515 ریال در منطقه 1 و کمترین آن 99 هزار و 538 ریال در منطقه 19 بوده است.

تغییرات مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداخته برای هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده بین حداقل 22 هزار و 461 ریال در منطقه 20 و حداکثر 925 هزار و 926 ریال در منطقه 3 بوده است.

همچنین از کل معاملات اجاره زیربنای مسکونی در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، منطقه 5 با 14درصد، بیش‌ترین سهم و منطقه 22 با 1.3 درصد، دارای کمترین سهم می‌باشند.
نظرات بینندگان