arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۲۶۰۹۴۴
تاریخ انتشار: ۳۹ : ۱۲ - ۱۵ فروردين ۱۳۹۵

نتایج جدید بررسی‌ گذران وقت در شهرها

مرکز آمار ایران با انتشار نتایج بررسی وضعیت گذران وقت در تابستان ۹۴ اعلام کرد: کار و فعالیت‌های شغلی ۲ ساعت و ۴۶ ثانیه و مراقبت‌های شخصی ۱۳ ساعت و ۳۹ دقیقه از شبانه‌روز افراد را شامل می‌شود.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مرکز آمار ایران با انتشار نتایج بررسی وضعیت گذران وقت در تابستان ۹۴ اعلام کرد: کار و فعالیت‌های شغلی ۲ ساعت و ۴۶ ثانیه و مراقبت‌های شخصی ۱۳ ساعت و ۳۹ دقیقه از شبانه‌روز افراد را شامل می‌شود.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران با ارائه نتایج طرح آمارگیری گذران وقت در تابستان ۱۳۹۴ اعلام کرد: بررسی الگوی گذران وقت افراد ۱۵ ساله و بیش تر بر اساس نتایج فصل تابستان ۱۳۹۴ نشان می دهد که بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه داری با ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه، کار و فعالیت های شغلی با ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه و استفاده از رسانه های جمعی با ۲ ساعت ۱۶ دقیقه بوده است. همچنین متوسط کمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با ۲ دقیقه بوده است.

در بین مردان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز به ترتیب مربوط به کار و فعالیت های شغلی با ۴ ساعت و ۵۴ دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه و خانه داری یک ساعت و ۱۷ دقیقه بوده است. در بین زنان نیز متوسط بیشترین زمان صرف شده به ترتیب مربوط به گروه فعالیت خانه داری با ۵ ساعت و ۲۵ دقیقه، استفاده از رسانه های جمعی ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه و مشارکت اجتماعی با ۱ ساعت و ۱۱ دقیقه بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی در یک شبانه روز بوده است.

بررسی تغییرات فعالیت های گذران وقت در فصول بهار ۱۳۹۴ و تابستان ۱۳۹۴ حاکی از آن است که در تابستان ۱۳۹۴ متوسط بیشترین افزایش زمان صرف شده برای فعالیت های مختلف در یک شبانه روز به نگهداری و مراقبت شخصی و پس از آن به فعالیت های استفاده از رسانه های جمعی و سپس به خانه داری اختصاص داشته است. این شاخص ها نسبت به بهار سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۵ دقیقه، ۱۴ دقیقه و ۱۱ دقیقه افزایش داشته است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده از طرح، فعالیت های آموزشی و فراگیری با ۳۸ دقیقه و پس از آن کار و فعالیت شغلی با ۶ دقیقه کاهش نسبت به بهار سال ۱۳۹۴ بیشترین کاهش را نشان می دهد.

در بین شاغلان، بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (۱۲ ساعت و ۳۶ دقیقه)، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به کار و فعالیت های شغلی با ۷ ساعت و ۸ دقیقه و کمترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت های داوطلبانه و خیریه یک دقیقه بوده است. در فصل تابستان مردان شاغل ۷ ساعت و ۲۶ دقیقه و زنان شاغل ۵ ساعت و ۱۰ دقیقه از اوقات ۲۴ ساعت خود را به کار و فعالیت شغلی پرداخته اند.

برای جمعیت بیکار نیز بعد از فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (۱۴ ساعت و ۹ دقیقه)، استفاده از رسانه های جمعی با ۳ ساعت و ۲۹ دقیقه و فعالیت های خانه داری با ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه بیشترین و فعالیت های داوطلبانه و خیریه با ۳ دقیقه کم ترین زمان صرف شده را به خود اختصاص داده است.

بررسی گذران وقت در بین هر یک از طبقات جمعیت غیرفعال اقتصادی گویای آن است که، متوسط بیشترین زمان صرف شده مربوط به فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی است. همچنین در بین این گروه از جمعیت بعد از فعالیت مذکور، خانه داران به طور متوسط بیش ترین زمان خود را صرف گروه فعالیت های خانه داری (۶ ساعت و ۱۹ دقیقه) کرده، محصلان صرف گروه فعالیت‌های استفاده از رسانه های جمعی با ۳ ساعت و ۱۶ دقیقه و افراد دارای درآمد بدون کار (بازنشستگان و...) به طور متوسط بیش ترین اوقات خود را به فعالیت های استفاده از رسانه های جمعی با ۳ ساعت و ۵ دقیقه اختصاص داده اند.

بر پایه این گزارش، بررسی الگوی گذران وقت افراد باسواد ۱۵ ساله و بیشتر گویای آن است که متوسط بیش ترین زمان صرف شده در شبانه روز بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (۱۳ ساعت و ۳۰ دقیقه)، به خانه داری با ۳ ساعت و ۱۹ دقیقه اختصاص داشته است. این شاخص ها برای افراد بی سواد به ترتیب با ۱۴ ساعت و ۵۶ دقیقه مربوط به فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی و ۴ ساعت و ۱ دقیقه مربوط به خانه داری است.

همچنین بررسی فعالیت های آموزشی و فراگیری افراد باسواد بر اساس سطوح تحصیلی، گویای آن است که افراد دارای تحصیلات فوق لیسانس و دکترای حرفه ای با صرف متوسط زمان ۵۸ دقیقه و پس از آن افراد دارای تحصیلات لیسانس با صرف زمان ۳۳ دقیقه بیش تر از سایرین به فعالیت های آموزشی و فراگیری پرداخته اند.

بررسی وضع سواد در گروه کار و فعالیت های شغلی نشان می دهد که افراد دارای تحصیلات دکترای تخصصی به طور متوسط با صرف زمان ۵ ساعت و ۱۳ دقیقه، بیش از سایرین و افراد بی سواد به طور متوسط با صرف زمان ۱ ساعت و ۱۳ دقیقه کمتر از سایرین به کار و فعالیت های شغلی پرداخته اند.

نتایج طرح نشان می دهد افراد هرگز ازدواج نکرده بیشترین زمان را در یک شبانه روز پس از فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی به فعالیت های استفاده از رسانه های جمعی با ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه، کار و فعالیت شغلی با ۲ ساعت و ۱۹ دقیقه و خانه‌داری با ۲ ساعت و ۳ دقیقه اختصاص داده اند در حالی که افراد دارای همسر بیشترین زمان خود را پس از فعالیت های نگهداری و مراقبت شخصی صرف فعالیت های خانه داری با ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه و کار و فعالیت های شغلی با ۳ ساعت و ۵ دقیقه نموده اند.

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.

نظرات بینندگان