arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۴۲۳۷۸۵
تاریخ انتشار: ۲۰ : ۱۹ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

معرفی بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد از تولید و تجارت

جهت ثبت این گونه کالاها ارائه تاییدیه در قالب فرم های مشخص شده توسط سازمان ملی استاندارد از دستگاههای صادر کننده پروانه الزامی می باشد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد ایران از تولید و تسهیل تجارت در سال حمایت از کالای ایرانی در زمینه صادرات و واردات معرفی شد.

این بسته که در 16 بند تدوین شده است به شرح زیر می باشد:

1-تشویق و اجرای فرآیند ثبت کالا برای واردات کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری می باشند، تاکید می گردد.

2- به استناد بند ت از ماده 38 قانون رفع موانع تولید به منظور تسریع و تسهیل ورود مواد اولیه و حد واسط واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری از دستگاههای مجاز صادرکننده، فرآیند ثبت مواد اولیه و حدواسط توسط ادارات کل استاندارد استان ها انجام می گردد.بدین منظور لازمست فهرست مواد اولیه و حد واسط مورد نیاز سالیانه واحدهای تولیدی وارداتی، ابتدا در سربرگ واحد تولید کننده درج گردد و همچنین تعهد انطباق موارد وارداتی مذکور با استاندارهای ذیربط آنها توسط مدیرعامل، صاحبان امضاء و مدیرکنترل کیفیت با امضاء و ممهور به مهر واحد تولیدی پذیرفته شود. سپس مواد اولیه و حدواسط تولیدی مورد نیاز به تایید دستگاه صادرکننده فعالیت ها در استان مربوطه نیز رسانیده شود.

تبصره1: ادارات کل استاندارد استانها می توانند در صورت لزوم اقدام به نمونه برداری تصادفی از محموله ها نموده و سوابق کیفی را در فایل های مربوطه نگهداری و در فرآیند ثبت مجدد نیز ملحوظ نمایند.

تبصره 2: جهت ثبت این گونه کالاها ارائه تاییدیه در قالب فرم های مشخص شده توسط سازمان ملی استاندارد از دستگاههای صادر کننده پروانه الزامی می باشد.

تبصره 3: سایر موارد مربوطه، طبق آیین نامه اجرایی بند ت از ماده 38 قانون رفع موانع تولید که طی نامه شماره 27620 مورخ 01/05/94  ابلاغ گردیده است، مورد عمل واقع گردد.

3-ادارات کل استاندارد استان ها راساً نسبت به دریافت مدارک و بررسی فرآیند و صدور گواهینامه ثبت کالا اقدام نمایند.

4-شرکت های پشتیبانی امور دام و غله و بازرگانی دولتی ایران که اقدام به ورود کالا از بنادر می نمایند، ضمن درخواست از ادارات کل استاندارد استان ذیربط، می توانند قبل از اظهار کالا در سامانه EPL گمرک نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی (بازرسی، نمونه برداری و آزمون)توسط ادارات استاندارد استان ها اقدام نمایند. بدیهی است، خروج کالا از گمرک مشروط به انجام آزمون و انطباق کالا با استانداردهای مربوطه می باشد.

5-ادارات کل استاندارد استانها می توانند برای واحدهای تولیدکننده ای که روز ملی کیفیت و روز جهانی استاندارد در سطح ملی جایزه دریافت کرده اند چنانچه مبادرت به واردات مواد اولیه و حدواسط خود نمایند، با دریافت  کارمزد خدماتی نسبت به صدور گواهی COC اقدام نمایند .

تبصره1 : ادارات کل از تاریخ دریافت جایزه مجاز به کنترل تصادفی کالاهای وارده توسط این گونه شرکت ها در طول سال می باشند.

تبصره 2 : فهرست واحدهای تولیدی نمونه با همکاری واحد فن آوری اطلاعات در پرتال سازمان ملی استاندارد بصورت سالیانه بارگذاری می گردد.

تبصره 3: اعطای این امتیاز از تاریخ دریافت جایزه به مدت یکسال می باشد تمدید آن با صلاحدید اداره کل استاندارد ذیربط در صورت رعایت ضوابط بلامانع می باشد.

6-بازرگانانی که کالا / کالاهای مشخصی را که برای 2 بار متوالی از یک شرکت، یک کشور و گمرکات یک استان مشخص وارد نموده اند ، در دفعات بعدی با ارائه مستندات کیفی قبلی، می توانند از اداره کل استاندارد استان ذیربط گواهی COC دریافت نمایند.

تبصره :این بند شامل کالاهای مواد غذایی نمی باشد .

7-مدت زمان اعتبارگواهی COC برای محموله های بسته بندی شده از یک ماه به سه ماه در سامانه صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی افزایش می یابد .

8-به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات واردکنندگان کالا، اختیارات و وظایف کمیته رسیدگی به شکایات ستاد به ادارات کل استاندارد استان ها تفویض می گردد. صرفاً شکایاتی که دارای مستندات و سوابق کیفی می باشد قابل طرح در کمیته شکایات استانی می باشد.تصمیمات خاص استانی در کمیته بند 16 قرار گیرد و اتخاذ تصمیم نهایی شود.

9-ادارات کل استاندارد استانها برای اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری با تعداد محدود و ارزش زیر 2000 دلار به استناد مدارک و مستندات موجود (به تشخیص کمیته فنی استانی)، گواهی COC صادر گردد.

تبصره : این بند شامل کالاهای موضوع پیوست 10 و موارد استثناء شده در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالا می باشد.

10-کالاهای اساسی وارداتی که دارای تاریخ تولید و انقضاء مندرج بر روی بسته بندی و یا در اسناد باشند لیکن فاقد مدت زمان ماندگاری وفق بند 13 پیش گفتار فهرست کالاهای مشمول مقررات  استاندارد اجباری برای واردات می باشند، فرآیند پذیرش و ارزیابی انطباق می تواند صورت پذیرد.

11-نتایج آزمون های صادره از آزمایشگاههای دارای تاییدیه مشترک (سازمان غذا دارو و سازمان ملی استاندارد) که مطابق استانداردهای مربوطه آزمون شده اند، قابل قبول می باشد.

12-در مواردی که آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده در استان یا استان مجاور وجود نداشته باشد، آزمون کالا در سایر آزمایشگاههای موجود در کشور با نظارت شرکت های بازرسی یا کارشناس رسمی استاندارد و یا کارشناسان اداره کل استاندارد استان ها بلامانع می باشد.

13- به منظور تسهیل در فرآیند صادرات و واردات کالا، در مواردیکه قابلیت آزمون در آزمایشگاه های تأیید صلاحیت شده استان ها وجود دارد حتی المقدور از ارجاع نمونه ها به سایر استانها خودداری شود. توزیع نمونه بین آزمایشگاهها براساس امکانات و قابلیت های آزمایشگاه و به تشخیص مدیر کل استاندارد استان ذیربط می باشد.

14-تسهیلات ویژه طرح طاها برای کنترل کیفی کالاهای وارداتی برای استان های دارای بازارچه های واردات غیر رسمی(کولبری) با توجه به مصوبه 31253 مورخ 13/03/97 هیأت وزیران صورت پذیرد.

15-ادارات کل استاندارد استان ها از محموله های صادراتی فاقد پروانه قبل از اظهار، نمونه برداری نموده و نسبت به مهار محموله اقدام نمایند تا پس از اخذ نتیجه آزمون در سامانه سریعاً مجوز صادراتی را صادر نمایند.

تبصره: صادرات فرآورده های نفتی شامل این بند نمی باشد.

16-در راستای رسیدگی به تسهیل و تسریع فرآیندها، کمیته ای 5 نفره با نظر و ابلاغ ریاست محترم سازمان جهت رسیدگی به محموله ها و شکایات خاص در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.  این کمیته متشکل از: نماینده پژوهشگاه-نماینده معاونت محترم نظارت بر اجرای استاندارد- نماینده معاونت محترم ارزیابی کیفیت-نماینده دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات-نماینده حراست.
نظرات بینندگان