arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۵۵۰۳۱۰
تاریخ انتشار: ۳۱ : ۲۱ - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

گمرک: تنها کالا‌های در صف تامین ارز اجازه ترخیص درصدی یا کامل دارند

معاون گمرک ایران با اشاره به اختیارات تفویض شده به گمرک برای «ترخیص درصدی» اقلامی که فاقد کد رهگیری بانک هستند، گفت: صرفاً به گمرک اجازه داده شده است تا نسبت به ترخیص درصدی از کالا‌های دارای اولویت ۱ و ۲ گروه کالایی موجود در اماکن گمرکی، مناطق ویژۀ اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی یا آن‌هایی که به اماکن مذکور وارد می‌شوند، دارای ثبت سفارش بانکی بوده و «در صف تأمین ارز بانکی» قرار گرفته اند، اقدام نماید.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

معاون فنی گمرک ایران در خصوص درخواست‌های ارائه شده در زمینه ترخیص کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات بصورت درصدی، اعلام کرد: با توجه به درخواست برخی صاحبان کالا از گمرکات کشور در خصوص ترخیص اقلام موجود در بنادر و گمرکات کشور و یا صدور اجازۀ ترخیص درصدی برای این کالاها، باید چند نکتۀ مهم را مدنظر قرار داد.

به گزارش ایلنا، به گفته ارونقی، وفق نص قانون، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است که این تشریفات گمرکی، با تسلیم اظهارنامه به گمرک صورت می‌پذیرد.

ارونقی داشتن «ثبت سفارش» وزارت صنعت، معدن و تجارت را از الزامات اصلی اظهارکالا به گمرک و انجام تشریفات گمرکی شمرده و ادامه داد: مطابق مصوبۀ شمارۀ ۴۳۵۳ مورخ ۹۷/۱/۲۲ هیات وزیران، واردات کلیۀ کالا‌ها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژۀ اقتصادی و سایر مبادی ورودی به جز موارد استثناء، بدون ثبت سفارش ممنوع است. باید توجه داشت ارز مورد نیاز کلیۀ کالا‌های ثبت سفارش شده در چهارچوب مقررات بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

معاون گمرک ایران در ادامه با اشاره به اختیارات تفویض شده به گمرک برای «ترخیص درصدی» اقلامی که فاقد کد رهگیری بانک هستند، گفت: وفق مفاد مصوبات ابلاغی، «صرفاً» به گمرک اجازه داده شده است تا نسبت به ترخیص درصدی از کالا‌های دارای اولویت ۱ و ۲ گروه کالایی موجود در اماکن گمرکی، مناطق ویژۀ اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی یا آن‌هایی که به اماکن مذکور وارد می‌شوند، دارای ثبت سفارش بانکی بوده و «در صف تأمین ارز بانکی» قرار گرفته اند، اقدام نماید.

وی ادامه داد: بر این اساس، گمرک در خصوص مواردی که کد رهگیری بانک به گمرک ارائه نشده است، صرفاً می‌تواند نسبت به ترخیص درصدی اقدام کند مشروط بر این که این اقلام «در صف تأمین ارز بانکی» باشند.

به گفته ارونقی، البته به اذعان بانک مرکزی، بانک‌های عامل برای کالا‌هایی که در صف تأمین ارز بانکی هستند، اعلامیۀ تأمین ارز صادر و صاحب کالا با ارائه اعلامیۀ تأمین ارز و رعایت سایر مقررات می‌تواند نسبت به ترخیص کل کالا اقدام کند.

ارونقی در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به حجم مکاتبات و مراجعات روز‌های اخیر، باید به این نکتۀ مهم توجه داشت که گمرک ایران، همچنین گمرکات اجرائی کشور، مجاز به ترخیص درصدی یا کامل کالا‌هایی که «در صف تخصیص ارز بانکی» قرار دارند، نیستند و بر این اساس، از صاحبان کالا درخواست می‌شود از ارائه هر نوع درخواستی مبنی بر ترخیص درصدی یا کامل کالا‌های «در صف تخصیص ارز»، بدلیل نداشتن مجوز قانونی برای ترخیص توسط گمرک و تبعات بعدی آن خودداری نمایند.

نظرات بینندگان