arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۵۶۲۷۳۴
تعداد نظرات: ۱۰ نظر
تاریخ انتشار: ۵۱ : ۱۸ - ۲۸ تير ۱۳۹۹

ادعای صداوسیما: ۸۰درصد مردم به اخبار ما اعتماد دارند

مرکز تحقیقات صداوسیما با انتشار نظرسنجی از مردم درباره اخبار صداوسیما در فصل بهار ۱۳۹۹ مدعی شد در سه‌ماهه اول امسال ۷۹٫۵ درصد پاسخگویان، شنونده یا بیننده اخبار رسانه ملی بوده‌اند. بر اساس این نظرسنجی ۷۲٫۷ درصد پاسخگویان، در فصل بهار بیننده اخبار سیما و ۲۶٫۸ درصد هم شنونده اخبار صدا بوده‌اند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

مرکز تحقیقات صداوسیما با انتشار نظرسنجی از مردم درباره اخبار صداوسیما در فصل بهار ۱۳۹۹ اعلام کرد در سه‌ماهه اول امسال ۷۹٫۵ درصد پاسخگویان، شنونده یا بیننده اخبار رسانه ملی بوده‌اند. بر اساس این نظرسنجی ۷۲٫۷ درصد پاسخگویان، در فصل بهار بیننده اخبار سیما و ۲۶٫۸ درصد هم شنونده اخبار صدا بوده‌اند.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، این نظرسنجی نشان می‌دهد میانگین مدت‌زمان تماشای اخبار در بین بینندگان «یک ساعت و ۳۲ دقیقه» بوده است.

بر اساس این نظرسنجی، در بین بخش‌های مختلف خبری سیما و شبکه خبر، بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو (۳۵٫۵ درصد) بیشترین میزان بیننده پیگیر (بیننده همیشگی یا اکثر اوقات) را داشته است و در بین شبکه‌های مختلف تلویزیونی هم شبکه خبر (۲۸٫۵ درصد) اولویت اول بینندگان اخبار سیما برای پیگیری اخبار بوده است.

نیاز مخاطبان به اخبار اقتصادی

این نظرسنجی نشان می‌دهد ۵۳٫۹ درصد بینندگان اخبار سیما، «اخبار اقتصادی» را بیشتر از دیگر موضوعات خبری از رسانه ملی پیگیری می‌کنند.

میزان موفقیت اخبار سیما (به‌غیراز شبکه خبر)

در همین حال، ۳۳٫۲ درصد معتقدند خبر صداوسیما (به‌غیراز شبکه خبر) به نیازهای خبری آن‌ها در حد زیاد و خیلی زیاد توجه می‌کند. ۳۲٫۲ درصد از مردم هم معتقدند نیازهای خبری آنان از طریق اخبار صداوسیما در حد «کم یا خیلی کم» برآورده می‌شود؛ یعنی ۶۵٫۴ درصد از مردم معتقدند صداوسیما نیازهای خبری آنان را برآورده می‌کند. در مقابل، ۱۵ درصد هم معتقدند «اصلاً» به نیازهای خبری آن‌ها توجه نمی‌شود و باید در این خصوص تلاش بیشتری صورت گیرد.

۳۸٫۷ درصد مخاطبان هم معتقدند که اخبار صداوسیما (به‌غیراز شبکه خبر) در حد خیلی زیاد و زیاد جامع و کامل است و ۲۹٫۲ درصد آن‌ها اعتقاددارند خبر صداوسیما در حد کم یا خیلی کم جامع و کامل است؛ یعنی درمجموع ۶۷٫۹ درصد از مردم خبر صداوسیما را جامع و کامل می‌دانند و در مقابل، ۱۱٫۶ درصد از آن‌ها این اعتقاد را ندارند.

بر اساس این نظرسنجی، سرعت خبررسانی در اخبار صداوسیما (به‌غیراز شبکه خبر) ازنظر ۴۷٫۵ درصد از مردم در حد خیلی زیاد یا زیاد موفق ارزیابی شده است و ۲۵٫۴ درصد هم سرعت خبررسانی را در خبر صداوسیما در حد کم یا خیلی کم موفق ارزیابی کرده‌اند؛ یعنی درمجموع ۷۲٫۹ درصد از مردم سرعت خبررسانی صداوسیما را موفق ارزیابی کرده‌اند و در مقابل، ۷٫۷ درصد از میزان سرعت خبررسانی راضی نیستند.

میزان موفقیت شبکه خبر

بررسی آمار شبکه خبر نشان می‌دهد ۳۵٫۲ درصد معتقدند شبکه خبر به نیازهای خبری آن‌ها در حد زیاد و خیلی زیاد توجه می‌کند. ۲۶٫۸ درصد از مردم هم معتقدند نیازهای خبری آنان از طریق شبکه در حد «کم یا خیلی کم» برآورده می‌شود؛ یعنی ۶۲ درصد از مردم معتقدند شبکه خبر نیازهای خبری آنان را برآورده می‌کند. در مقابل، ۱۲٫۳ درصد هم معتقدند «اصلاً» به نیازهای خبری آن‌ها توجه نمی‌شود و باید در این خصوص تلاش بیشتری صورت گیرد.

۴۱ درصد مخاطبان هم معتقدند که شبکه خبر در حد خیلی زیاد و زیاد جامع و کامل است و ۲۲٫۴ درصد آن‌ها اعتقاددارند شبکه خبر در حد کم یا خیلی کم جامع و کامل است؛ یعنی درمجموع ۶۳٫۴ درصد از مردم شبکه خبر را جامع و کامل می‌دانند و در مقابل، ۱۰٫۵ درصد از آن‌ها این اعتقاد را ندارند.

بر اساس این نظرسنجی، سرعت خبررسانی در شبکه خبر ازنظر ۵۰٫۲ درصد از مردم در حد خیلی زیاد یا زیاد موفق ارزیابی‌شده است و ۱۸٫۵ درصد هم سرعت خبررسانی را در شبکه خبر در حد کم یا خیلی کم موفق ارزیابی کرده‌اند؛ یعنی درمجموع ۶۸٫۷ درصد از مردم سرعت خبررسانی شبکه خبر را موفق ارزیابی کرده‌اند و در مقابل، ۶٫۲ درصد از میزان سرعت خبررسانی راضی نیستند.

اعتماد ۸۵ درصدی به اخبار صداوسیما

بر اساس این نظرسنجی، ۴۱٫۴ درصد از پاسخگویان به اخبار صداوسیما در حد «خیلی زیاد یا زیاد» و ۴۳٫۶ درصد در حد «کم یا خیلی کم» اعتماد داشته‌اند؛ یعنی درمجموع اعتماد به خبر صداوسیما ۸۵ درصد است و ۱۱٫۹ درصد هم گفته‌اند «اصلاً» اعتمادی به اخبار صداوسیما ندارند.

روند ثابت اخبار سیما؛ رشد مخاطب اخبار صدا

در حالی ۷۲٫۷ درصد پاسخگویان، در فصل بهار امسال بیننده اخبار سیما بوده‌اند که آمار مرکز تحقیقات نشان می‌دهد میزان بیننده اخبار سیما در فصل بهار ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ روند تقریباً ثابتی داشته است و در این دوره، کمترین میزان بیننده اخبار سیما در بهار ۱۳۹۱ و ۷۰٫۹ درصد بوده است. در همین حال، میزان شنونده اخبار صدا در فصل بهار سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ با نوساناتی، روندی تقریباً افزایشی داشته و از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۶٫۸ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

در میان بخش‌های مختلف خبری سیما، اخبار ۲۰:۳۰ شبکه دو (۳۵٫۵ درصد)، ۱۴ شبکه یک (۲۲٫۴ درصد) و ۲۱ شبکه یک (۲۰٫۵ درصد) به ترتیب بیش از دیگر بخش‌های خبری سیما بیننده پیگیر (همیشگی یا اکثر اوقات) داشته‌اند. درصد بیننده پیگیر و غیرپیگیر بخش‌های خبری مختلف را می‌توانید در نمودار زیر ملاحظه کنید.

 

 

اولویت‌ها و ترجیح خبری مخاطبان

بر اساس این نظرسنجی، بینندگان خبر صداوسیما برای پیگیری اخبار، به ترتیب شبکه‌های خبر (۲۸٫۵ درصد)، یک (۲۶٫۷ درصد) و دو (۲۳٫۵ درصد) را ترجیح داده‌اند. از بین موضوعات مختلف خبری هم ۵۳٫۹ درصد بینندگان «اخبار اقتصادی»، ۴۰٫۳ درصد «اخبار سیاسی» و ۲۳٫۲ درصد «اخبار هواشناسی» را بیشتر از دیگر موضوعات خبری از صداوسیما پیگیری کرده‌اند. در نمودار زیر، درصد پیگیری موضوعات خبری از صداوسیما توسط بینندگان اخبار سیما را مشاهده می‌کنید.

کاهش شاخص موفقیت «خیلی زیاد و زیاد» اخبار صداوسیما در مقایسه با سال ۱۳۹۰

بررسی میزان موفقیت اخبار صداوسیما در توجه به برخی از ارزش‌های خبری در مقایسه آمار بهار سال ۱۳۹۰ با بهار ۱۳۹۹ ازنظر پاسخگویان نشان می‌دهد گرچه به‌طورکلی موفق دانستن اخبار صداوسیما در شاخص‌های اعتماد به اخبار، سرعت خبررسانی، صحیح و واقعی بودن و رعایت بی‌طرفی حفظ‌شده است، اما از درصد پاسخ‌دهندگانی که «خیلی زیاد و زیاد»، اخبار صداوسیما را در این شاخص‌ها موفق می‌دانستند، کاسته شده است و باید برای بهبود این روند تلاش بیشتری کرد.

در همین حال، این نظرسنجی نشان می‌دهد همچنان میزان اعتماد پاسخگویان به اخبار صداوسیما (۴۱٫۴ درصد خیلی زیاد یا زیاد) بسیار بیشتر از دیگر منابع خبری شامل شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌ها، سایت‌های اینترنتی، شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیوهای بیگانه است. علاوه بر این، ۶۷ درصد پاسخگویان برای کسب خبر، بیشتر از صداوسیما استفاده می‌کنند که این آمار اختلاف بیش از دو برابری با شبکه‌های اجتماعی، حدود ۴٫۴ برابری با سایت‌های اینترنتی و بیش از ۲۹ برابری در مقایسه با روزنامه‌ها دارد که ازجمله دیگر منابع کسب خبر محسوب می‌شوند.

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱۳
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
0
6
من هلاک این جمع بندی شدم!
"بر اساس این نظرسنجی، ۴۱٫۴ درصد از پاسخگویان به اخبار صداوسیما در حد «خیلی زیاد یا زیاد» و ۴۳٫۶ درصد در حد «کم یا خیلی کم» اعتماد داشته‌اند؛ یعنی درمجموع اعتماد به خبر صداوسیما ۸۵ درصد است "
اشکان
|
Luxembourg
|
۱۹:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
1
17
80درصد مردم اصلا تی وی ملی رو نگاه نمیکنند .......................
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
0
15
کلا اگه 25درصد ملت تلویزیون را ببینند البته منظورشون 80درصد از 25 درصد تماشاگران میشود
جمشید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
1
13
سلام توشهر ما فکرنکنم کسی اخبارایران رانگاه کنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
0
8
عجب!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
1
13
مثل خبرهایت دروغ می گویی
الماسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
1
12
من قسم میخورم 5 درصد مردم هم اعتقادی به اخبار صدا وسیما ی ایران ندارند ،،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
1
8
کذابهای بی دین
ناشناس
|
United States
|
۲۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
1
7
بنظر من حرف درستی هست.
بدین صورت که ۸۰ درصد مردم اطمینان دارند ک اخبار صدا وسیما درست نیست بعد اخبار دیگر رو تایید میکنند.
من خودم جزو اون ۸۰ درصدم
بعنوان مثال صدا و سیما اعلام کنه قیمت فلان کالا تثبیت شد فورا میخرم چون میدونم ک قطعا بالاتر خواهد رفت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
0
7
احتمالا منظورشان اخبار ورزشی شبکه سوم بوده است ....متاسفانه این نمونه آمار باعث تصمیم گیریهای عجیب نیز شده است ...البته خود نشاندهنده این است که عزیزان در جمع فامیلی خود تا چه اندازه از متن جامعه دور افتاده اند ! متاسفانه.....
نظرات بینندگان