arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۶۹۰۰۳۷
تاریخ انتشار: ۴۱ : ۰۰ - ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

جهان هر آن می تواند به مکانی خطرناک تبدیل شود و اگر آمادگی زندگی در شرایط سخت را نداشته باشید، اتفاقات ناخوشایندی در انتظار شما خواهد بود! یادگیری مهارت های پایه ای و استفاده صحیح و به جا و خلاقانه از ابزار های اولیه می تواند راهکار بسیار مفیدی در جهت بقاء در شرایط سخت باشد، برگزاری دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت در جنگل های شمال کشور طی ۴ شبانه روز برگزار ‏گردید.در این دوره مهارت های زنده مانی در طبیعت، تهیه آب و غذا ، ساخت پناهگاه، سلاح کشی و... آموزش داده شد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

تصاویر: دوره ویژه زندگی در شرایط سخت و بقاء در طبیعت

نظرات بینندگان