به گزارش برنا، به دنبال اقدام برای بازداشت محمود صادقی نماینده مردم تهران، تعدادی از نمایندگان از جمله فرید موسوی، احمد مازنی،محمد جواد فتحی به منزل این نماینده مجلس رفتند.