entekhab | وب سایت انتخاب

برچسب ها - خاطرات هاشمی
تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: آقاى فخرالدين حجازى آمد. ضمن ابراز وفادارى، درخواست كمك براى بنياد بعثت نمود. عصر آقاى [سیدعبدالکریم] موسوى اردبيلى آمد. مريض است و اخيراً چند روزى تب كرده و به خاطر دوبار سكته قبلى، كمى نگران است. از وضع جارى سياسى كشور و فشار روى بخشى از نيروهاى انقلاب و خطر يك بُعدى‏‌شدن حاكميت به نفع جريان محافظه‌كار اظهارنگرانى كرد.
کد خبر: ۵۶۶۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: آقاى [حسين] علايى، مسئول ساخت مصلاى بزرگ تهران آمد. نقشه‌هاى مصلا را آورد. توضيحات داد و براى شروع كار اجرايى استمداد كرد. مسجد عظيمى است و لازم است كه انقلاب اسلامى چنين اثرى از خود به جاى بگذارد.
کد خبر: ۵۶۶۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: دکتر [حسن] حبیبى آمد. راجع به نشان صحبت شد. آقاى خاتمى پیشنهاد داده کـه نـشان «جمهورى» را در مراسم امروز به من بدهـد، ولـى تردیـدهایى در مـصلحت بـودن هـست و پیشنهاد شده متقابلاً من هم نشان به ایشان بدهم، مطـابق قـانون، رؤسـاى جمهـور بـه محـض احراز اکثریت آراء استحقاق دریافت نشان دارند که من از دو دوره کارم نگرفتم سرانجام ؛پس از مشورت ترجیح دادم، که عمل نشود.
کد خبر: ۵۶۶۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: سرود و قرآن و گزارش وزارت کشور و سخنرانى کوتاه من انجام شد. سپس مـتن تنفیـذ را من خواندم و به دست آیت‌الله خامنه‌اى دادم و ایشان آن را به آقاى خاتمى دادند. سـپس سخنرانى کوتاه آقاى خاتمى و در نهایت سخنرانى رهبرى کـه مجموعـاً همـه برنامـه، یـک ساعت و ربع طول کشید و خوب برگزار شد.
کد خبر: ۵۶۵۸۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: تا ساعت نُه و نیم شب‌کارها را تکمیل کـردم و مقـدارى از وسـایل خـصوصى خـودم را براى انتقال فردا جمع کردم. آقـاى [علـی] فلاحیـان ، [وزیـر اطلاعـات ] آمـد و از ضـعف و کم تجربگى بعضى از افراد نامزد وزارت [اطلاعات] اظهـار نگرانـى کـرد. شـب، جمعـى از بستگان میهمانمان بودند.
کد خبر: ۵۶۵۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: قرار بود آیت‏‌الله خامنه‌اى میهمان من باشند؛ آمده بودند، پشت درب مشترك، بسته بوده و كليد را پاسداران ما گم كرده بودند و مراجعت كرده بودند. من به دفترشان رفتم؛ معلوم شد بدون هماهنگى با محافظان آمده‌اند. شام را از دفترم به آنجا آوردند.
کد خبر: ۵۶۵۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: آقاى خاتمى و آقاى [محمود] واعظى، تلفنـى خواسـتند کـه بـراى حـل مـشکل سفراى اروپایى کمک کنم . آخرین پیشنهاد اروپایی‌ها این است که سفیر جدید اسپانیا که هنوز استوارنامه اش تقدیم نشده ، در سفر با سفیرآلمان همراه باشد . تلفنى با رهبرى صـحبت کردم؛ نپذیرفتند و گفتند اروپایی‌ها مى‌خواهند به هر وسیله شـده ، دسـتور آخرآمـدن سـفیر آلمان را بى‌اثرکنند.
کد خبر: ۵۶۵۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: شب آيت‌الله خامنه‌اى، میهمان من بودند. دربارة انتخابات رياست‏‌جمهورى و نامزدهاى احتمالى، بحث ناتمام داشتيم. ايشان از اين جهت، بعد از من اظهار نگرانى را تكرار كردند. درباره [تعیین] استاندار خراسان، سفر آقاى اربكان به ايران و پيشنهاد پ.ك.ك براى ميانجي‏گرى ايران و سفر آينده من به قاره آفريقا و استان چهارمحال بختيارى و مسأله زندانى قطرى و مسایل ديگر صحبت كرديم.
کد خبر: ۵۶۴۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: آقاى دكتر [مصطفی] معين آمد. درباره احتمال عدم رأى اعتماد مجلس به ايشان صحبت شد. معتقد است در مجلس رأى دارد. مشكلاتش را با شوراى عالى انقلاب فرهنگى و سازمان برنامه و بودجه گفت. قرار شد مذاكره با دكتر حبيبى داشته باشيم.
کد خبر: ۵۶۴۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: دكتر [علی اکبر] ولايتى آمد. دربارة عضويتش در كابينه جديد صحبت شد. دربارة وزارت بهداشت و درمان هم نظر داد. قرار شد هيأتى به سوريه و لبنان اعزام شود.
کد خبر: ۵۶۴۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: شب، آیت‏‌الله خامنه‌اى میهمانم بودند. دربارة برنامه‌ريزي و ترويج تقوا و مبارزه با خرافات صحبت شد. مرورى بر طرح‌هاى آبيارى سفالى زيرزمينى و انتقال آب‌هاى مزاحم تهران به جنوب و نيز پيشرفت‌ طرح‌هاى انرژى هسته‌اى داشتيم. ديروقت به خانه رسيدم.
کد خبر: ۵۶۳۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۲


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: شوراى عالى انقلاب فرهنگى جلسه با چند مصوبه داشت . این آخـرین جلـسه اى بـود کـه من شرکت کردم؛ به همین دلیل قرآن نفیسی از سـوى اعـضا بـه عنـوان تـشکر اهـدا شـد و تشکر کردند؛ من هم از آنها تشکر کردم
کد خبر: ۵۶۳۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: براى ضيافت شام آقاى [نلسون] ماندلا به سعدآباد رفتم. سئوالات زيادى از اوضاع‌شان كردم. دربارة علت طلاق همسرش پرسيدم كه جواب درستى نداشت. از سفر به عربستان سعودي راضى نيست.
کد خبر: ۵۶۳۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: شب میهمان رهبرى بودم. درباره فرماندهى سپاه، کابینـه، خطـر آمریکـا، نحـوه رفتـار بـا اقلیت ها، امنیت شرق، مراسم تنفیذ و طرح‌هاى مهم کشور و تأثیر سفرهاى افتتاحى صحبت کردیم. ایشان تبلیغات طرح‌ها را کافی نمی‌دانند
کد خبر: ۵۶۲۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۹


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: عصر [آقای محمدرضا نوري شاهرودي]، سـفیرمان در عربـستان سـعودى آمـد. گـزارش موفقیت در اصلاح روابط با سعودى را داد و خواستار فرستادن جواب پیام فهد شد و اصرار براى سفر من به آنجا داشـت.
کد خبر: ۵۶۲۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: شب امير عراقى، [فرزند شهید مهدی عراقی] آمد. از شهردارى تهران شكايت داشت كه دفترش را به خاطر اينكه مجوز كار ادارى براي آنجا نداشته، بسته است؛ مهلت براى اصلاح وضع مى‌خواهد.گزارشى از پيشرفت كار دانشگاه شهيد عراقي در طالقان داد.
کد خبر: ۵۶۲۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۷


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: اعضاى شوراى [جنبش] حزب‌االله لبنان آمدند. آقاى سید حـسن نـصراالله، بـه نماینـدگى از آنها از تلاش ها و خدمات من به انقلاب در ایران و لبنـان تـشکر کـرد و گـزارش اقـدامات آقاي شیخ صبحى طفیلی را داد. گفت، گرچه در این مرحله ،موفق نشد ولى چون تهدید به مبارزه مسلحانه کرده، ممکن است در آینده خطرناك شود
کد خبر: ۵۶۲۳۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: هنگام پرواز به سوى کرمان، هلى کوپتر حامل محسن و حسین مرعشى، هنگـام پـرواز بـر اثر باد شنوك ها تعادل را از دست داد و به سوى زمـین برگـشت و از چنـد متـرى بـه زمـین خورد و پایه‌هایش شکـست، ولـى بـه کـسى آسـیب وارد نـشد؛ بحمـداالله
کد خبر: ۵۶۲۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: [محمود] واعظى، [معاون وزیر امور خارجه]، تلفنى از مواضع ما دربارة درياى خزر پرسيد. روس‌ها مى‌خواهند كه به طور مشاع مورد استفاده كشورهاى ساحل آن باشد و ديگران مى‌خواهند ساحل حدود هر كشور مشخص شود؛ گفتم در شوراى عالى امنيت ملى بررسى مي‌كنيم.
کد خبر: ۵۶۱۸۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴


تورق خاطرات چهره ها در «انتخاب»؛
خاطرات آیت الله هاشمی: اخوى محمد، [معاون اجرایی رییس جمهور] براى امور جارى و وضع فروشگاه های رفاه و مسایل مربوط به کابینه آمد. مدیران شهرستان در گز همراه با تیمسار [علی] صیاد شـیرازى آمدند براى امور شهر ، مثل سد و گاز و مصلى و راه و روستاهاى محروم استمداد کردند.
کد خبر: ۵۶۱۴۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲


entekhab | وب سایت انتخاب

آخرین اخبار پربحث ترین